Zoekresultaten  11-15 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Meer waarde uit innovatie; Evaluatie Innovatiebeleid Publieke Dienstverlening

  Gemeenten maken te weinig gebruik van elkaars goede voorbeelden. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een nieuw beleidsinstrument ontwikkeld, de Innovatie Top 10 van projecten, gericht op publieke dienstverlening. Doel van het instrument is om de doorstroming van kennis en innovaties tussen gemeenten te verbeteren. Daarom werd een programma gestart dat de diffusie en adoptie van tien concrete innovaties moest realiseren. Er werden tien veelbelovende innovaties geselecteerd, die via het programma subsidie, advies en andere vormen van ondersteuning konden krijgen om diffusie en adoptie te realiseren. Dit rapport is een evaluatie van het programma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief Van Regels naar Ruimte juli 2012

  Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van BZK u informeren over nieuws en de voortgang van de vermindering van regeldruk voor burgers, professionals en medeoverheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting inzake afschaffen plusregios

  Memorie van toelichting inzake afschaffen plusregios

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in 2018

  Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Koning en leden van het koninklijk huis

  Minister-President Rutte heeft om voorlichting gevraagd bij de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Koning en leden van het koninklijk huis ten aanzien van de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder in relatie tot de inlichtingenplicht van de regering jegens de Staten-Generaal.

  Bekijk document gepubliceerd op