Zoekresultaten  1-10 van de 53 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Energieverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Beantwoording diverse vragen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat geven de Kamer hun antwoorden op diverse vragen van het Kamerlid Asscher (PvdA) op het beleidsterrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit versterking positie leveranciers bij restverdeling

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij ontwerpbesluit versterking positie leveranciers bij restverdeling

  Nota van toelichting bij het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde Agenda informele Energieraad

  Minister Wiebes (EZK)stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de ministers verantwoordelijk voor Energie (‘informele Energieraad’), op 19 april 2018 in Sofia. Eenzelfde brief is ook gestuurd aan de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptrapport 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid'

  Conceptrapport van onderzoeksbureau De Gemeynt met titel 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid' en ondertitel 'Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid. Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid'

  Eindrapport van onderzoeksbureau De Gemeynt met titel 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid' en ondertitel 'Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid. Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public consultation on the Establishment of the Innovation Fund

  Conceptreactie op de raadpleging van de Europese Commissie over de oprichting van het innovatiefonds. Deze reactie is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op vragen schriftelijk overleg informele Energieraad 19 april 2018

  Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de vragen gesteld in het schriftelijk overleg voorafgaand aan de informele Energieraad van 19 april 2018 in Sofia (Bulgarije).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Radioactive Waste Management Porgramme (RWMP) doorgelicht

  Om de vragen uit de taakopdracht te kunnen beantwoorden is eerst een nieuw, tussen NRG en COVRA afgestemd, basispad opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op