Zoekresultaten  1-10 van de 13.426 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
 • Proposals for a levy on online content application providers to fund network operators

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

  Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om niet alleen vitale bedrijven (onder andere financiële instellingen, energieleveranciers, telecomaanbieders), maar ook het niet-vitale bedrijfsleven gericht te informeren en te adviseren over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het ministerie van huiselijk geluk

  Onderzoek naar hoe lokale familieondersteuning ter preventie van radicalisering eruitziet en welke mogelijke rol de Rijksoverheid daarin kan spelen. Er is een Theory of Change opgesteld die gebruikt kan worden om met betrokkenen, binnen en buiten het Rijk, verder uit te werken in een plan van aanpak inclusief een gedragen visie op familieondersteuning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang maatwerkafspraken

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatwerkaanpak met het oog op de verduurzaming van de industrie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergelijking overheidssteun in Europese landen ten behoeve van de staalsector

  Onderzoek naar enerzijds de verduurzamingsplannen van andere grote Europese staalbedrijven dan TATA Steel en anderzijds de (financiële) ondersteuning die andere lidstaten hierin bieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen - Besluit op Woo-verzoek over Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen.pdf

  Deelbesluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming, het doel en het (beoogde) functioneren van de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziene beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over verleende subsidie aan Innovatiepark de Vlier - Bijlagen 2 bij herziene beslissing op bezwaar Wob-Woo-verzoek over verleende subsidie aan Innovatiepark de Vlier

  Herziene beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 8 juni 2022. Besluit op een verzoek om informatie over een verleende subsidie aan Innovatiepark de Vlier. Het verzoek is op 2 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 27 januari 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2021

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2012

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afzetgegevens gewasbeschermingsmiddelen in Nederland - Afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland in 2017

  Alle toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen moeten elk jaar de afzetgegevens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekken. Het gaat hierbij om de afzetgegevens van de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen, die zijn toegelaten in Nederland voor professioneel gebruik. De verplichting om deze gegevens aan het ministerie van LNV te verstrekken, is vastgelegd in de Verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) 1107/2009, art 67 derde lid) en de Verordening betreffende statistieken voor pesticiden (Verordening (EG) 1185/2009). Het ministerie van LNV publiceert de afzetgegevens ieder jaar. De documenten kennen een vaste indeling: EU-code van de werkzame stof; de Nederlandse naam van de werkzame stof; de Engelse naam van de werkzame stof; de afgezette of verkochte hoeveelheid in kilogrammen. De afzetgegevens van 2022 worden uiterlijk 1 april 2024 gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op