Zoekresultaten  1-10 van de 16.504 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
 • Nieuw vandaag

  Ontwerpbesluit grondslag verplicht elektronisch procederen in civiele procedures MR versie

  Het ontwerpbesluit bevat regels voor de grondslag van het verplicht elektronisch procederen in civiele zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ruimte voor zeespiegelstijging

  Het rapport gaat over een verkenning van denkrichtingen om Nederland ook op lange termijn veilig en leefbaar te houden bij zeespiegelstijging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schiphol: Krimpen of verduurzamen?

  Het rapport bevat een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) naar aanleiding van het Hoofdlijnenbesluit Schiphol van 24 juni 2022. Het weegt de kosten en baten af van minder vluchten tegenover milieumaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rail Freight Corridor North Sea Mediterranean

  Jaarrapportage van de spoorgoederencorridor Noordzee-Middellandse Zee. De rapportage bschrijft de prestatie svan de corridor in 2022 en gaat in op de ambities.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risicobeoordeling van omwonenden door blootstelling aan (fijn)stof van tijdelijk depot Mezenweg / Kanaalzuid Apeldoorn (2023)

  Het rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de blootstelling en de risico’s voor de gezondheid van stof afkomstig van ballast uit het depot aan de Mezenstraat / Kanaal Zuid in Apeldoorn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Haalbaarheidsonderzoek TurboPlan

  Rapportage van onder meer TU Delft en TNO. De rapportage bespreekt de haalbaarheid van het flexibel combineren van het vervoer van reizigers en goederen in reizigerstreinen volgens het Mobiliteitsconcept TurboPlan 2030.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de aanwezigheid van kwarts, metalen en stofsamenstelling te Apeldoorn

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van ProRail BV naar de aanwezigheid van kwarts, respirabel kwarts, metalen en de stofsamenstelling in en om woningen te Apeldoorn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Corridor Alpine Rhine 2022 Annual Report

  Jaarrapportage van de spoorgoederencorridor Rijn-Alpen over 2022. De rapportage beschrijft de prestaties in 2022, de infrastructurele projecten en andere belangrijke onderwerpen zoals het beleid en ontwikkelingen in de capaciteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rail Freight Corridor North Sea Baltic

  Jaarrapportage van de spoorgoederencorridor Noordzee - Baltische Staten. De rapportage gaat over de prestaties en activiteiten op de crridor in het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheidsmonitor 2023

  De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De monitor bespreekt onder meer de veiligheidsbeleving en de mening van burgers over het optreden van de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op