Zoekresultaten  1-10 van de 63.124 resultaten

 • 26643, nr. 991 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van de leden Van Baarle en Kathmann over in het implementatiekader van de AI Act verplichte en concrete waarborgen tegen discriminatie door algoritmen opnemen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbo in bedrijf 2018

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbo in bedrijf 2010

  Een onderzoek naar de naleving van arbo-verplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

  Informatie over de wijzigingen in het stelsel van arbo-certificaten en de gevolgen hiervan voor bedrijven die werken met asbest.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 26643, nr. 990 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van de leden Van Baarle en Kathmann over modelcontracten met antidiscriminatiewaarborgen opstellen voor de uitbesteding van algoritmen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32013, nr. 267 - Toekomst financiële sector

  Toekomst financiële sector; Motie; Motie van het lid Heinen c.s. over toetsen of de Wet vifo voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat privacygevoelige data of vitale onderdelen van de financiële sector belanden bij landen met hoge veiligheids- en spionagerisico's

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening

  Inspecties naar de organisatie van veilige en gezonde werkomstandigheden in de sociale werkvoorziening 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Factsheet arbo-inspecties sociale werkvoorziening 2012

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het Factsheet arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelonderzoek Toezicht door de directie Arbo van de Arbeidsinspectie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Europese Commissie over Europees arbo aquis

  Minister Asscher (SZW) informeert de Europese Commissie over de Nederlandse opvatting over het Europese arbo acquis.

  Bekijk document gepubliceerd op