Zoekresultaten  1-10 van de 228 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over meedoen Qbuzz aanbesteding busvervoer Noord-Nederland

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over het meedoen van Qbuzz in de aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Zuidoost-Friesland en de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland (ZOWAD). De minister schrijft dat Qbuzz meedingt naar een concessie die het grotendeels al uitvoeren. Dat is van belang voor het waarborgen van de continuïteit van het NS-concern en al haar bedrijfsonderdelen tot de afronding van de strategische heroriëntatie van NS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de brief van 12 december 2022 over de moties en toezeggingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol. De Eerste Kamerfracties van PvdD en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse reactie op consultatie garantiemelding

  Nederlandse reactie op de consultatie over garantiemelding voor staatssteun.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Invest NL - Morgen mogelijk maken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick scan Inkoop en integriteit Rijksbreed beeld van beleving en aandachtspunten

  Een quick scan van de Auditdienst Rijk (ADR) naar integriteit bij inkoop binnen de Rijksdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Logistiek 2023 - 2026

  De categorie Logistiek heeft op basis van de rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ voor de komende 4 jaar een categorieplan opgesteld. In dit plan deelt de categorie haar visie, doelstellingen en strategie zodat richting kan worden gegeven aan de samenwerking tussen de markt en de overheid op het gebied van Logistiek. Want zo maakt de inkoopcategorie samen met de logistieke markt het verschil. Door het rijksbreed inkopen van logistieke dienstverlening levert de Rijksoverheid een concrete bijdrage aan de maatschappelijke transities in Nederland en creëert de inkoopcategorie een positieve impact op mens, milieu en maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Jaarverslag Invest-NL 2020

  Jaarverslag Invest-NL 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen analyse Alvarez & Marsal: ‘NS weerbaar naar de toekomst’ (bijlage 1)

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van Alvarez en Marsal (A&M) naar de effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen in de NS-organisatie. A&M heeft onderzocht of de procedures van NS en de werking ervan voldoende zijn om onregelmatigheden zoveel mogelijk te voorkomen en integer gedrag te bevorderen. De directe aanleiding vormde de geconstateerde ernstige onregelmatigheden rondom de aanbesteding van regionaal spoorvervoer in Limburg. Bijgevoegd zit ook het verbeterplan van NS aan de hand van het A&M-rapport. Op basis van het verbeterplan van NS constateert de minister dat NS de conclusies van A&M zeer serieus neemt en de aanbevelingen onverkort en voortvarend doorvoert. De raad van commissarissen van NS volgt de voortgang van de implementatie van het plan nauwlettend. De rvc zal tweemaal per jaar aan de minister als aandeelhouder de voortgang monitoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlichting Raad van State

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State.

  Bekijk document gepubliceerd op