Zoekresultaten  1-20 van de 222 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over meedoen Qbuzz aanbesteding busvervoer Noord-Nederland

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over het meedoen van Qbuzz in de aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Zuidoost-Friesland en de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland (ZOWAD). De minister schrijft dat Qbuzz meedingt naar een concessie die het grotendeels al uitvoeren. Dat is van belang voor het waarborgen van de continuïteit van het NS-concern en al haar bedrijfsonderdelen tot de afronding van de strategische heroriëntatie van NS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de brief van 12 december 2022 over de moties en toezeggingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol. De Eerste Kamerfracties van PvdD en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  De ministers Kaag (Financiën) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over het voorkeursscenario voor invulling van de kapitaalbehoefte van (hoogspannings)netbeheerder TenneT Duitsland. Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 11 pagina's | 229 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse reactie op consultatie garantiemelding

  Nederlandse reactie op de consultatie over garantiemelding voor staatssteun. Nederlandse reactie op consultatie garantiemelding (PDF | 41 pagina's | 186 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief over het voorkeursscenario voor de invulling van kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 17 pagina's | 895 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Jaarverslag Invest-NL 2020

  Jaarverslag Invest-NL 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Digitalisering Rijksinkoop

  In dit jaarplan leest u hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan de digitalisering van het rijksinkoopstelsel. Het doel is meer efficiency in het inkoopproces, voor Rijk en voor leveranciers. Ook wil de Rijksoverheid aan leveranciers een eenduidige digitale ervaring bieden, ongeacht het rijksonderdeel waarmee zij zakendoen. Digitalisering maakt daarnaast op termijn effectievere sturing en verantwoording in het rijksinkoopdomein mogelijk, dankzij uniform gestructureerde inkoopdata. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Invest NL - Morgen mogelijk maken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief organisaties van openbaar bestuur

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief waarbij het kabinet aangeeft netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties te willen aanwijzen als organisaties van openbaar belang (oob). Door de oob-status worden strengere eisen gesteld aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren. Minister Dijsselbloem gaat hiervoor een algemene maatregel van bestuur (amvb) voorbereiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota’s bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021 (PDF | 213 pagina's | 16,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven. De Tweede Kamerleden Eppink en Eerdmans (JA21) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven (PDF | 8 pagina's | 394 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk - Openbaar gemaakte documenten 53-124

  Besluit op een verzoek om informatie over de Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1: wob-verzoek EZ/Van den Nieuwenhuyzen

  Bijlage 1 van geopenbaarde stukken, behorend bij een wob-verzoek van 11 november 2010 gericht aan het aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.  In dit verzoek wordt openbaarmaking gevraagd van documenten die betrekking hebben op de relatie tussen het voormalige ministerie van Economische Zaken en de zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen. Het verzoek beperkt zich in eerste instantie tot de volgende 3 onderwerpen:  levering van duikboten aan Taiwan, export van militaire goederen aan Maleisië en de levering van duikboten aan Egypte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over staatsdeelnemingen

  Minister Hoekstra (Financiën) geeft antwoord op vragen over enkele Kamerbrieven over staatsdeelnemingen. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar toekomstopties en governancemodellen de Volksbank

  Verkenning naar mogelijke toekomstopties voor de Volksbank en naar mogelijkheden om het maatschappelijke karakter van de bank nader te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Tweede Kamer evaluatie nationalisatie SNS REAAL

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het verslag over de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan - Bijlagen 1 bij deelbesluit 1 op Woo-verzoek omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan

  Deelbesluit 1 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op