Zoekresultaten  1-50 van de 138 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Kamerbrief over meedoen Qbuzz aanbesteding busvervoer Noord-Nederland

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over het meedoen van Qbuzz in de aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Zuidoost-Friesland en de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland (ZOWAD). De minister schrijft dat Qbuzz meedingt naar een concessie die het grotendeels al uitvoeren. Dat is van belang voor het waarborgen van de continuïteit van het NS-concern en al haar bedrijfsonderdelen tot de afronding van de strategische heroriëntatie van NS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de brief van 12 december 2022 over de moties en toezeggingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol. De Eerste Kamerfracties van PvdD en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Logistiek 2023 - 2026

  De categorie Logistiek heeft op basis van de rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ voor de komende 4 jaar een categorieplan opgesteld. In dit plan deelt de categorie haar visie, doelstellingen en strategie zodat richting kan worden gegeven aan de samenwerking tussen de markt en de overheid op het gebied van Logistiek. Want zo maakt de inkoopcategorie samen met de logistieke markt het verschil. Door het rijksbreed inkopen van logistieke dienstverlening levert de Rijksoverheid een concrete bijdrage aan de maatschappelijke transities in Nederland en creëert de inkoopcategorie een positieve impact op mens, milieu en maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Jaarverslag Invest-NL 2020

  Jaarverslag Invest-NL 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Invest NL - Morgen mogelijk maken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief organisaties van openbaar bestuur

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief waarbij het kabinet aangeeft netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties te willen aanwijzen als organisaties van openbaar belang (oob). Door de oob-status worden strengere eisen gesteld aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren. Minister Dijsselbloem gaat hiervoor een algemene maatregel van bestuur (amvb) voorbereiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboeken staatsdeelnemingen - Handboek financiële positie

  In juli 2022 heeft het kabinet de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 vastgesteld. Het deelnemingenbeleid wordt uitgewerkt in handboeken. Alle handboeken worden op deze pagina geplaatst. De handboeken worden periodiek herzien aan de hand van actuele ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021 (PDF | 213 pagina's | 16,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk - Openbaar gemaakte documenten 53-124

  Besluit op een verzoek om informatie over de Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  De ministers Kaag (Financiën) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over het voorkeursscenario voor invulling van de kapitaalbehoefte van (hoogspannings)netbeheerder TenneT Duitsland. Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 11 pagina's | 229 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboeken staatsdeelnemingen - Handboek Evalueren Deelnemingen 2023

  In juli 2022 heeft het kabinet de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 vastgesteld. Het deelnemingenbeleid wordt uitgewerkt in handboeken. Alle handboeken worden op deze pagina geplaatst. De handboeken worden periodiek herzien aan de hand van actuele ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboeken staatsdeelnemingen - Handboek Investeringen Staatsdeelnemingen 2023

  In juli 2022 heeft het kabinet de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 vastgesteld. Het deelnemingenbeleid wordt uitgewerkt in handboeken. Alle handboeken worden op deze pagina geplaatst. De handboeken worden periodiek herzien aan de hand van actuele ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar toekomstopties en governancemodellen de Volksbank

  Verkenning naar mogelijke toekomstopties voor de Volksbank en naar mogelijkheden om het maatschappelijke karakter van de bank nader te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over staatsdeelnemingen

  Minister Hoekstra (Financiën) geeft antwoord op vragen over enkele Kamerbrieven over staatsdeelnemingen. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Tweede Kamer evaluatie nationalisatie SNS REAAL

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het verslag over de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Beantwoording Kamervragen over het nieuwe investeringsbeleid van FMO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Investeringsagenda TenneT

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de kapitaaluitbreiding voor staatsdeelneming Tennet. De minister schrijft dat de staat als aandeelhouder circa 1,2 miljard euro aanvullend eigen vermogen beschikbaar stelt. Dit stelt TenneT in staat toekomstige financiering van investeringen in het Nederlandse elektriciteitsnet mogelijk te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen analyse Alvarez & Marsal: ‘NS weerbaar naar de toekomst’ (bijlage 1)

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van Alvarez en Marsal (A&M) naar de effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen in de NS-organisatie. A&M heeft onderzocht of de procedures van NS en de werking ervan voldoende zijn om onregelmatigheden zoveel mogelijk te voorkomen en integer gedrag te bevorderen. De directe aanleiding vormde de geconstateerde ernstige onregelmatigheden rondom de aanbesteding van regionaal spoorvervoer in Limburg. Bijgevoegd zit ook het verbeterplan van NS aan de hand van het A&M-rapport. Op basis van het verbeterplan van NS constateert de minister dat NS de conclusies van A&M zeer serieus neemt en de aanbevelingen onverkort en voortvarend doorvoert. De raad van commissarissen van NS volgt de voortgang van de implementatie van het plan nauwlettend. De rvc zal tweemaal per jaar aan de minister als aandeelhouder de voortgang monitoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlichting Raad van State

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State. Voorlichting Raad van State (PDF | 16 pagina's | 552 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 Toetsing van de rapporten van De Brauw door de heer Brenninkmeijer

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over het definitieve rapport van De Brauw over onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Hierin staat dat de verklaringen van de CEO over zijn contacten met de Qbuzz bestuurders over het De Brauw onderzoek, onjuist en onvolledig waren. Het rapport ondersteunt de beslissingen die de raad van commissarissen en de Staat als aandeelhouder in juni hebben genomen. De minister stuurt ook het rapport van de heer Brenninkmeijer naar de Kamer. Hieruit blijkt dat de rapporten van De Brauw en Tonkens voldoende informatie bieden voor de politieke en publieke verantwoording over de onregelmatigheden in Limburg en dat het onderzoek kan worden gesloten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar toekomstopties en governancemodellen de Volksbank

  Verkenning naar toekomstopties en governancemodellen de Volksbank (PDF | 70 pagina's | 754 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1. Rapport Beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid 2020

  Bijlage 1. Rapport Beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van de Commissie van Onderzoek DSB Bank

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorgenomen verkoop aandelen URENCO

  Met deze brief informeert minister Dijsselbloem van Financiën, mede namens de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken, de Tweede Kamer over het voornemen de aandelen die de Staat der Nederlanden indirect houdt in URENCO te verkopen. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het voornemen strategische samenwerkingsverbanden van GasUnie en TenneT toe te staan

  Brief van minister Dijsselbloem (Fin) en minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van GasUnie en TenneT toe te staan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake beantwoording schriftelijke vragen over de verkoop van SNS Reaal

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over de voorwaardelijke verkoop van verzekeringsgroep REAAL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Beheer Staatsdeelnemingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief over het voorkeursscenario voor de invulling van kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 17 pagina's | 895 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2019

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2019 (PDF | 182 pagina's | 16 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over autonome positie KLM

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de dreigende teloorgang van de autonome positie van KLM binnen Air France-KLM. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk - Openbaar gemaakte documenten 157-202

  Besluit op een verzoek om informatie over de Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen Nota Deelnemingenbeleid

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de Nota Deelnemingenbeleid 2013 ten behoeve van het notaoverleg op 3 februari a.s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Schriftelijk Overleg Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT

  Antwoorden Schriftelijk Overleg Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen omvorming Holland Casino

  Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de omvorming Holland Casino

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag beheer staatsdeelnemingen 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief kabinetsreactie op evaluatie nationalisatie SNS REAAL

  Brief van minister Dijsselbloem (Fin) aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL. Minister Dijsselbloem laat in reactie op de evaluatie weten dat de kritische observaties ter harte worden genomen. Mochten financiële instellingen in de toekomst opnieuw in zwaar weer komen, dan kunnen deze rekenen op zwaarder en indringender toezicht. Uitgangspunt is om overheidsingrijpen in en staatssteun aan de financiële sector in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022

  Om publieke belangen te borgen oefent de staat via het aandeelhouderschap invloed uit op de koers van die ondernemingen. Hoe de staat dit aandeelhouderschap invult, wordt beschreven in de Nota Deelnemingenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag voorstel stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

  Nota naar aanleiding van het verslag van de behandeling van het wetsvoorstel stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (Kamerstuknummer 32 613).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake voorwaardelijke verkoop REAAL

  Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat SNS REAAL en de internationaal opererende Chinese verzekeringsmaatschappij Anbang een voorwaardelijke overeenkomst hebben gesloten voor de verkoop van verzekeraar REAAL. De overeenkomst werd zaterdag 14 februari 2015 ondertekend, na instemming van minister Jeroen Dijsselbloem op basis van advies van NLFI. Met de overeenkomst is een belangrijke stap gezet om verzekeringsgroep REAAL een goede toekomst te bieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het rapport van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen rapport Algemene Rekenkamer aandelenverwerving Air France-KLM

  Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de aandelenverwerving Air France-KLM naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer. Beantwoording Kamervragen rapport Algemene Rekenkamer aandelenverwerving Air France-KLM (PDF | 7 pagina's | 329 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over aandelenaankoop Air France – KLM

  Besluit op een verzoek om informatie over de aandelenaankoop Air France – KLM door de Nederlandse Staat. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording van de Kamervragen over de aangekochte aandelen in Air France-KLM

  Minister Hoekstra (Financiën) beantwoordt Kamervragen over de aangekochte aandelen in Air France-KLM.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer De Staat als aandeelhouder” (bijlage 1)

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt mede namens de minister van Economische Zaken en de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen”. In bijlage 2 is de bestuurlijke reactie aan de Algemene Rekenkamer op de in het rapport genoemde conclusies en aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen onderzoek van NS onregelmatigheden QBuzz

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek van NS naar onregelmatigheden bij dochtermaatschappij QBuzz.

  Bekijk document gepubliceerd op