Zoekresultaten  1-20 van de 138 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Kamerbrief over meedoen Qbuzz aanbesteding busvervoer Noord-Nederland

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over het meedoen van Qbuzz in de aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Zuidoost-Friesland en de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland (ZOWAD). De minister schrijft dat Qbuzz meedingt naar een concessie die het grotendeels al uitvoeren. Dat is van belang voor het waarborgen van de continuïteit van het NS-concern en al haar bedrijfsonderdelen tot de afronding van de strategische heroriëntatie van NS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de brief van 12 december 2022 over de moties en toezeggingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol. De Eerste Kamerfracties van PvdD en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Categorieplan Logistiek 2023 - 2026

  De categorie Logistiek heeft op basis van de rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ voor de komende 4 jaar een categorieplan opgesteld. In dit plan deelt de categorie haar visie, doelstellingen en strategie zodat richting kan worden gegeven aan de samenwerking tussen de markt en de overheid op het gebied van Logistiek. Want zo maakt de inkoopcategorie samen met de logistieke markt het verschil. Door het rijksbreed inkopen van logistieke dienstverlening levert de Rijksoverheid een concrete bijdrage aan de maatschappelijke transities in Nederland en creëert de inkoopcategorie een positieve impact op mens, milieu en maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Jaarverslag Invest-NL 2020

  Jaarverslag Invest-NL 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Invest NL - Morgen mogelijk maken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief organisaties van openbaar bestuur

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief waarbij het kabinet aangeeft netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties te willen aanwijzen als organisaties van openbaar belang (oob). Door de oob-status worden strengere eisen gesteld aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren. Minister Dijsselbloem gaat hiervoor een algemene maatregel van bestuur (amvb) voorbereiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboeken staatsdeelnemingen - Handboek financiële positie

  In juli 2022 heeft het kabinet de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 vastgesteld. Het deelnemingenbeleid wordt uitgewerkt in handboeken. Alle handboeken worden op deze pagina geplaatst. De handboeken worden periodiek herzien aan de hand van actuele ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021 (PDF | 213 pagina's | 16,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk - Openbaar gemaakte documenten 53-124

  Besluit op een verzoek om informatie over de Aanbesteding Giraal Betalingsverkeer Rijk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  De ministers Kaag (Financiën) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over het voorkeursscenario voor invulling van de kapitaalbehoefte van (hoogspannings)netbeheerder TenneT Duitsland. Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 11 pagina's | 229 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboeken staatsdeelnemingen - Handboek Evalueren Deelnemingen 2023

  In juli 2022 heeft het kabinet de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 vastgesteld. Het deelnemingenbeleid wordt uitgewerkt in handboeken. Alle handboeken worden op deze pagina geplaatst. De handboeken worden periodiek herzien aan de hand van actuele ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboeken staatsdeelnemingen - Handboek Investeringen Staatsdeelnemingen 2023

  In juli 2022 heeft het kabinet de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 vastgesteld. Het deelnemingenbeleid wordt uitgewerkt in handboeken. Alle handboeken worden op deze pagina geplaatst. De handboeken worden periodiek herzien aan de hand van actuele ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar toekomstopties en governancemodellen de Volksbank

  Verkenning naar mogelijke toekomstopties voor de Volksbank en naar mogelijkheden om het maatschappelijke karakter van de bank nader te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over staatsdeelnemingen

  Minister Hoekstra (Financiën) geeft antwoord op vragen over enkele Kamerbrieven over staatsdeelnemingen. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Tweede Kamer evaluatie nationalisatie SNS REAAL

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het verslag over de evaluatie van de nationalisatie van SNS REAAL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Beantwoording Kamervragen over het nieuwe investeringsbeleid van FMO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Investeringsagenda TenneT

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de kapitaaluitbreiding voor staatsdeelneming Tennet. De minister schrijft dat de staat als aandeelhouder circa 1,2 miljard euro aanvullend eigen vermogen beschikbaar stelt. Dit stelt TenneT in staat toekomstige financiering van investeringen in het Nederlandse elektriciteitsnet mogelijk te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen analyse Alvarez & Marsal: ‘NS weerbaar naar de toekomst’ (bijlage 1)

  Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van Alvarez en Marsal (A&M) naar de effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen in de NS-organisatie. A&M heeft onderzocht of de procedures van NS en de werking ervan voldoende zijn om onregelmatigheden zoveel mogelijk te voorkomen en integer gedrag te bevorderen. De directe aanleiding vormde de geconstateerde ernstige onregelmatigheden rondom de aanbesteding van regionaal spoorvervoer in Limburg. Bijgevoegd zit ook het verbeterplan van NS aan de hand van het A&M-rapport. Op basis van het verbeterplan van NS constateert de minister dat NS de conclusies van A&M zeer serieus neemt en de aanbevelingen onverkort en voortvarend doorvoert. De raad van commissarissen van NS volgt de voortgang van de implementatie van het plan nauwlettend. De rvc zal tweemaal per jaar aan de minister als aandeelhouder de voortgang monitoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlichting Raad van State

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State. Voorlichting Raad van State (PDF | 16 pagina's | 552 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op