Zoekresultaten  1-20 van de 94 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
 • Aanpassing governance en organisatie NWO: nadere uitwerking van de contouren

  Deze rapportage beschrijft het nieuwe model voor de governance en organisatie van NWO dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Evaluatierapport van ZonMW over de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rathenau Instituut Jaarverslag 2022

  Het jaarverslag bevat een weergave van de activiteiten in 2022 van het Rathenau Instituut die voortkomen uit het Werkprogramma 2021 -2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

  Advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over de kans op zelfcensuur en beperking van diversiteit aan perspectieven binnen het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NWA Portfolio voor onderzoek 2023 en verder

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevat het portfolio voor onderzoek vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

  Rapport van de Adviesraad voor Wetenschaps -en Technologiebeleid aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen

  Het kabinet heeft de AWT om advies gevraagd over hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via het topsectorenbeleid, het profileringsbeleid, en het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschrijving en evaluatie Ruimteonderzoek in Nederland

  Het rapport geeft een kwalitatief en kwantitatief beeld van de activiteiten van onderzoeksgroepen in het ruimteonderzoek in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale aanpak voor digitalisering in wetenschap

  Advies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over de inzet van digitalisering in de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies hoger onderwijs voor de toekomst

  Advies van de Onderwijsraad over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, in opdracht van staatssecretaris Zijlstra (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): deelevaluatie Wageningen Research

  Evaluatie van kwaliteit en impact van het onderzoek van Wageningen Research.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap

  Het doel van de gids 'Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap' is een proces in gang te zetten waarmee de sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap kan worden vergroot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2021

  De Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI) is een instrument voor overheidsinvesteringen in onderzoeksinfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsplan investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur

  Rapport van het NWO over integrale aanpak van digitalisering in de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis in het vizier

  De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Report evaluation Rathenau Instituut 2006-2011

  Rapport evaluatie Rathenau Instituut 2006-2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergrondstudie Onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland

  Achtergrondstudie bij de kabinetsstrategie: ‘Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o

  Het rapport bevat de bevindingen uit onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget, de doelmatigheid van de bestedingen en de bekostiging van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger onderwijs en het praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Stichting voor de Technische Wetenschappen

  Evaluatie Stichting voor de Technische Wetenschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op