Zoekresultaten  1-10 van de 98 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
 • Vanuit de ruimte, voor de aarde - Lange-termijn ruimtevaartagenda voor Nederland

  In de lange-termijn ruimtevaartagenda staan zes missies om de positie van Nederland te verbeteren en richting 2035 weer op het niveau te brengen waarmee andere landen binnen en buiten Europa versneld zijn gaan investeren in de sector. Om de missies te halen, is het nodig dat Nederland gaat voldoen aan de driejaarlijkse investeringsnormen (verplicht en optioneel) van het European Space Agency (ESA) en nationaal extra in ruimtevaart investeert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap Bijlagen van Eindrapport

  Bijlagen bij het rapport 'Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies Onderwijsraad toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  De Onderwijsraad geeft advies naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Vandaag is het 2040' over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële Verantwoordelijkheid OCW voor UCR

  Auditdienst Rijk (ADR) is door het ministerie van OCW gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de financiële verantwoordelijkheid van het ministerie voor University College Roosevelt (UCR). UCR heeft als onderwijsinstelling een bijzondere positie dankzij de (financiële en niet-financiële) betrokkenheid van verschillende organisaties, zoals het ministerie van OCW, de Provincie Zeeland en Universiteit Utrecht.

 • Rathenau Instituut Jaarverslag 2022

  Dit jaarverslag bevat een weergave van de activiteiten in 2022 van het Rathenau Instituut die voortkomen uit het Werkprogramma 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NWA Portfolio voor onderzoek 2023 en verder

  De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bevat het portfolio voor onderzoek vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving Plan van aanpak

  Het adviesrapport schetst de contouren van een nationaal expertisecentrum voor wetenschap en samenleving en presenteert een plan van aanpak voor d eoprichting van het centrum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Adviesbrief aan Minister Dijkgraaf Nationale Commissie Sectorplannen

  Afschrift van de brief van de Nationale Commissie Sectorplannen (NCSP) aan minister Dijkgraaf (OCW). De commissie geeft advies over de sectorplannen van het kabinet voor  wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage - Jaarverslag 2022 'Erkennen & Waarderen'

  Jaarverslag 2022 van het nationale programma Erkennen & Waarderen.

  Bekijk document gepubliceerd op