Zoekresultaten  1-10 van de 272 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Vanuit de ruimte, voor de aarde - Lange-termijn ruimtevaartagenda voor Nederland

  In de lange-termijn ruimtevaartagenda staan zes missies om de positie van Nederland te verbeteren en richting 2035 weer op het niveau te brengen waarmee andere landen binnen en buiten Europa versneld zijn gaan investeren in de sector. Om de missies te halen, is het nodig dat Nederland gaat voldoen aan de driejaarlijkse investeringsnormen (verplicht en optioneel) van het European Space Agency (ESA) en nationaal extra in ruimtevaart investeert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap Bijlagen van Eindrapport

  Bijlagen bij het rapport 'Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies Onderwijsraad toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  De Onderwijsraad geeft advies naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Vandaag is het 2040' over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële Verantwoordelijkheid OCW voor UCR

  Auditdienst Rijk (ADR) is door het ministerie van OCW gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de financiële verantwoordelijkheid van het ministerie voor University College Roosevelt (UCR). UCR heeft als onderwijsinstelling een bijzondere positie dankzij de (financiële en niet-financiële) betrokkenheid van verschillende organisaties, zoals het ministerie van OCW, de Provincie Zeeland en Universiteit Utrecht.

 • Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 Tel mee met Taal

  Het rapport bevat een tussentijdse evaluatie van 10 maatregelen uit het Tel mee met Taal-programma 'Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024'. Het gaat om de periode 2020 tot en met 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Tussentijdse evaluatie van Het Tel mee met Taal-programma Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vijf praktijkvoorbeelden in de voorschoolse educatie: zijn er relaties tussen financiën en uitvoering?

  Het rapport is een bijlage bij meting 4 van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Deze monitor volgt de besteding van het nieuwe budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab). De bijlage gaat over 5 praktijkvoorbeelden in 5 gemeenten. De praktijkvoorbeelden gaan over de relatie tussen de financiën en subsidiëring van aanbieders van voorschoolse educatie (ve) door gemeenten en de toegankelijkheid, het doelgroepbereik, het aanbod, de kwaliteit en de opbrengsten van ve bij de aanbieders.

  Bekijk document gepubliceerd op