Zoekresultaten  1-10 van de 342 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
 • Kamerbrief over nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de waarborgen voor voldoende landelijke specialistische opvang voor slachtoffers van mensenhandel

  Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Berndsen (D66) en Segers (CU) over de waarborgen voor voldoende landelijke specialistische opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31839, nr. 836 - Jeugdzorg

  Jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Ceder c.s. over het onderzoeken van nut en effectiviteit van een wettelijke waarborging van de voortgang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de inzet van voorspellende algoritmes over kinderen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV0 geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de politie gebruik wil blijven maken van voorspellende algoritmes voor kinderen, het zogenaamde ProKid Plus. Dit instrument maakt met behulp van algoritmes inschattingen hoe groot de kans is dat een kind een geweldsdelict pleegt. De Tweede Kamerleden  Leijten, Kwint en Van Nispen (allen SP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op aanbevelingen Commissie Samson

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS), minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (beiden VenJ) aan de Tweede Kamer met de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van de Commissie Samson. De brief gaat ook in op verzoeken tot schadevergoeding en de rol van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Personen en Familierecht

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over enkele ontwikkelingen binnen het personenrecht en familierecht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over passende zorg jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben. De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35942, nr. 6 - Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp)

  Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdhulp

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp). De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, BBB en BIJ1 hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op