Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
 • Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit

  Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit van de Transitie-commissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over stand van zaken intensief toezicht JJI's

  Brief van Inspectie Justitie en Veiligheid over het steunpakket met maatregelen om de capaciteits- en personele tekorten in de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) te verhelpen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’

  Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van de Algemene commissie Jeugdzorg naar aanleiding van de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind buiten spel’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Nota van toelichting

  Nota van toelichting bij Conceptbesluit van houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken arbeidsmarkt zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenbericht Transitie Autoriteit Jeugd

  De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) is per 1 april jl. bij formele instellingsbeschikking opgericht. De TAJ heeft tot taak ervoor te zorgen dat organisaties die jeugdhulp aanbieden en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot goede inkoopafspraken te komen teneinde de continuïteit van jeugdhulp te verzekeren en te voorkomen dat essentiële functies van zorg verdwijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel voor standaarden in het kader van het wetsvoorstel uitvoeringslasten Wmo en Jeugdwet

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een aantal zorgorganisaties informeren staatssecretaris Van Rijn (VWS) over hun voorstel voor standaarden die kunnen worden vastgelegd in een ministeriële regeling. Het gaat dan om standaarden die helpen om de uitvoeringslasten bij gemeenten en zorgaanbieders in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen FNV over uitvoering Jeugdwet

  Minister De Jonge beantwoordt vragen van FNV Zorg en Welzijn over de uitvoering van de Jeugdwet en de bijbehorende financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feitelijke vragen inzake Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren - 29325-97

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekenning opdracht evaluatie Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg

  Brief aan ZonMw over toekenning opdracht evaluatie Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op