Zoekresultaten  1-10 van de 57 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • E-boek Aan de slag achter de voordeur

  In dit e-boek zijn de ervaringen vastgelegd van het experiment Achter de Voordeur. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten

  Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regios

  Kamerbrief over de voortgang van de nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten op lokaal en regionaal niveau. De ondertekenaars van de nationale verklaring hebben gezamenlijk 8 gebieden benoemd die extra aandacht verdienen, omdat er veel arbeidsmigranten zijn. Dit zijn: stadsregio Rotterdam, stadsgewest Haaglanden, stadsregio Amsterdam, West-Brabant, Limburg, regio Noord-Holland Noord, samenwerkingsverband regio Eindhoven, regio Holland Rijnland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Compensatieregeling

  Compensatieregeling Basisexamen inburgering in het buitenland voor Turkse onderdanen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Irak- 2012-11-19

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Irak beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraakse asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Irak- 2012-11-19

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Irak beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Irak en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraakse asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Somalië - 2012-11-30

  In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Somalië beschreven, voor zover van belang voor de beoordeling van asielverzoeken van personen afkomstig uit Somalië en voor beslissingen over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico-regelreflex in de jeugdzorg?

  Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht dat woningen onbereikbaar worden

  Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op vragen van de Kamerleden Ronnes en Oskam (beiden CDA) over het bericht dat woningen onbereikbaar worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging Woningwet in verband met huisvesten vergunninghouders

  In deze nota wordt een aanpak om enerzijds de doorstroom uit de COA-centra op gang te brengen en anderzijds verdringing van de reguliere woningzoekende tegen te gaan behandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op