Zoekresultaten  1-10 van de 10 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Terrorismeverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • E-boek Aan de slag achter de voordeur

  In dit e-boek zijn de ervaringen vastgelegd van het experiment Achter de Voordeur. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico-regelreflex in de jeugdzorg?

  Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsstandpunt herziening interceptiestelsel Wiv 2002

  Kabinetsstandpunt over modernisering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het kabinet wil de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voortaan onder voorwaarden toestaan om op de kabel ruwe telecommunicatiegegevens te onderscheppen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Safetynet Conferentie december 2015

  Op 2 en 3 december 2015 organiseerde de taskforce Kinderrechten een tweedaagse conferentie op Aruba met als thema het Safetynet. In dit magazine, Safetynet Samen, staan de opbrengsten, de aansprekende voorbeelden, de presentaties en andere waardevolle informatie die tijdens deze conferentie besproken en gedeeld is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op vierde jaarlijkse rapportage van College voor de Rechten van de Mens

  Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een Kabinetsreactie op de vierde jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

  Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de Commissiemededeling 'Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie'

  De ministers Blok, Grapperhaus, Knops en Dekker beantwoorden de vragen omtrent de recente Commissiemededeling 'Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie: Een blauwdruk voor actie'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over deelneming Staat aan Euro Contrôle Route, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over het besluit tot deelneming van de Staat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Inspectie Leefomgeving en Transport) aan de op te richten Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) voor de Euro Contrôle Route (ECR). Eenzelfde brief is ook verstuurd aan de Eerste Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conventie ECR-EGTS

  De ontwerpovereenkomst voor de op te richten Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) voor de Euro Contrôle Route (ECR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over hoofdlijnen jaarplan 2024 AIVD

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het jaarplan voor 2024 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).