Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • E-boek Aan de slag achter de voordeur

  In dit e-boek zijn de ervaringen vastgelegd van het experiment Achter de Voordeur. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico-regelreflex in de jeugdzorg?

  Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Safetynet Conferentie december 2015

  Op 2 en 3 december 2015 organiseerde de taskforce Kinderrechten een tweedaagse conferentie op Aruba met als thema het Safetynet. In dit magazine, Safetynet Samen, staan de opbrengsten, de aansprekende voorbeelden, de presentaties en andere waardevolle informatie die tijdens deze conferentie besproken en gedeeld is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over amendementen wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak

  Minister Plasterk (BZK) en minister van de Steur (VenJ) sturen de Tweede Kamer een reactie op amendement nr. 15 (thans onderdeel van nr. 20). Ook gaan zij in op de amendementen met betrekking tot de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op vierde jaarlijkse rapportage van College voor de Rechten van de Mens

  Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een Kabinetsreactie op de vierde jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

  Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Kabinetsappreciatie Rechtsstaatrapport 2021 van de Europese Commissie

  Kamerbrief met schriftelijke appreciatie van het Rechtsstaatrapport 2021, over de rechtsstatelijke situatie in de Europese Unie (EU) als geheel en in de lidstaten afzonderlijk. De brief is gestuurd door minister Knapen (BZ), minister Grapperhaus (JenV), minister Ollongren (BZK), minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Slob (BVOM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op ROB-advies 'Een sterkere rechtsstaat' en Raad van State-beschouwing 'Evenwicht in de Rechtsstaat'

  Minister Ollongren (BZK) en minister Dekker (RB) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de conclusies en kernaanbevelingen in het ROB-advies 'Een sterkere rechtsstaat' en de Raad van State-beschouwing 'Evenwicht in de Rechtsstaat'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ROB-advies Een Sterkere Rechtsstaat

  Advies van de raad voor het openbaar bestuur (ROB): een beschouwing over onze rechtsstaat, de TriasPolitica, de scheiding der machten, als uitgangspunt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Raad van State jaarverslag 2019 Evenwicht in de rechtsstaat - een beschouwing

  In deze beschouwing gaat de Raad van State nader in op de werking van de democratische rechtsstaat en het evenwicht tussen de instituties.

  Bekijk document gepubliceerd op