Zoekresultaten  1-10 van de 228 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Memorie van toelichting College voor de Rechten van de Mens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad voor State College voor de Rechten van de Mens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zakenrapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010

  Met deze brief informeert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer over de stand van zakenrapportage gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 2010. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen in 2010

  Een stand van zakenrapportage in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen homohuwelijk Rhenen

  Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, op de vragen van het lid Marcouch (PvdA) over buitengewoon ambtenaren van de Burgerlijke Stand in de gemeente Rhenen die mogen weigeren een homohuwelijk te sluiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting artikel 7 wetsvoorstel oprichting College voor de rechten van de mens

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, een toelichting op het nut en de noodzaak van artikel 7 van het wetsvoorstel tot oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) (Kamerstuknummer 32467). Artikel 7 regelt de toegang van het College tot locaties waar zij onderzoek wil doen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • E-boek Aan de slag achter de voordeur

  In dit e-boek zijn de ervaringen vastgelegd van het experiment Achter de Voordeur. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • kabinetsstandpunt etnische registratie

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geven het kabinetsstandpunt weer over registratie van persoonsgegevens over etnische herkomst. Ook gaan zij in op het juridische kader, de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en de vermeende registratie van Roma in de gemeenten Ede en Enschede.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen over beveiliging van geheime adresgegevens in de GBA

  Kamerbrief met als bijlage antwoorden op schriftelijke vragen die zijn gesteld door de Commissie voor Binnenlandse Zaken over beveiliging van geheime adresgegevens in de GBA bij het gebruik hiervan door verschillende (overheids-)instanties. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de werking van de wet Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)

  Brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer over het in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) voorgeschreven periodiek verslag over de werking van deze wet.

  Bekijk document gepubliceerd op