Zoekresultaten  1-10 van de 31 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Ouderenzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • E-boek Aan de slag achter de voordeur

  In dit e-boek zijn de ervaringen vastgelegd van het experiment Achter de Voordeur. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico-regelreflex in de jeugdzorg?

  Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie brief stichting Alert en Zorgzaam en stand van zaken Wet op de lijkbezorging

  Brief van minister Plasterk ( BZK) en minister Opstelten ( V&J) inzake een reactie op een brief van de stichting “Alert & Zorgzaam” en de stand van zaken betreffende de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie op motie Slob inzake de participatiesamenleving

  Brief van minister Plasterk (BZK) en staatssecretaris van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met een kabinetsreactie op de motie van het lid Slob over de participatiesamenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Effectanalyse Thuishuis: Inzicht in de maatschappelijke meerwaarde

  Rapport van RIGO over de maatschappelijke kosten en baten van het Thuishuis, een initiatief op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage van het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen

  Deze voortgangsrapportage gaat in op de bevindingen en behaalde resultaten en werkwijze van het AJT in de periode juli 2014 tot mei 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport “Transformatie zorgvastgoed: Tien praktijkvoorbeelden”.

  Deze studie geeft inzicht in welke partijen zorgvastgoed naar zelfstandige woonruimte - al dan niet ouderenhuisvesting - transformeren en wat ervaringen en succes- en faalfactoren zijn bij een dergelijke transformatie. Het biedt ook inzicht waarom zorgvastgoed (nog) niet op grote schaal wordt getransformeerd en hoe hier verandering in zou kunnen komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De rol van woningcorporaties bij langer zelfstandig wonen

  In het licht van de transitie naar langer zelfstandig wonen heeft onderzoeksbureau Companen de veranderende rol van woningcorporaties verkend. Het onderzoek brengt in beeld welke beelden en verwachtingen bewoners, corporaties en gemeenten hebben van het langer zelfstandig wonen van huurders in een sociale huurwoning en welke overeenkomsten en discrepanties zitten in deze beelden en verwachtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij voortgangsbericht over de Wet op de lijkbezorging

  Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over het voortgang in verband met toezeggingen tijdens het AO over de Wet op de lijkbezorging op 16 oktober 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO rapport over milieu aspecten resomeren

  Dit rapport is een update van een eerder rapport van TNO uit 2011 over de milieueffecten van verschillende methoden van lijkbezorging.

  Bekijk document gepubliceerd op