Zoekresultaten  1-10 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • E-boek Aan de slag achter de voordeur

  In dit e-boek zijn de ervaringen vastgelegd van het experiment Achter de Voordeur. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico-regelreflex in de jeugdzorg?

  Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over integrale visie op de aanpak van identiteitsfraude

  Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over kabinetsvisie op de aanpak van de identiteitsfraude - Slim voorkomen, vlot herstellen’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Identiteit misbruikt? Je staat er niet alleen voor

  Onderzoek naar de dienstverlening aan (mogelijke) slachtoffers van identiteitsfraude en de juridische mogelijkheden voor compensatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Identiteit in cijfers 2015

  Deze monitor geeft jaarlijks een actueel beeld van hoe burgers zich in Nederland identificeren en hoe de overheid de kwaliteit daarvan borgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Safetynet Conferentie december 2015

  Op 2 en 3 december 2015 organiseerde de taskforce Kinderrechten een tweedaagse conferentie op Aruba met als thema het Safetynet. In dit magazine, Safetynet Samen, staan de opbrengsten, de aansprekende voorbeelden, de presentaties en andere waardevolle informatie die tijdens deze conferentie besproken en gedeeld is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op vierde jaarlijkse rapportage van College voor de Rechten van de Mens

  Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een Kabinetsreactie op de vierde jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)

  Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een interbestuurlijk programma en een gezamenlijke agenda. Hun belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

  Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondersteuning (kleinere) gemeenten bij aanpak ondermijning

  Rapport over de ondersteuning van (kleinere) gemeenten bij de aanpak van ondermijning. Dit is de druk die criminaliteit kan uitoefenen op de samenleving, waardoor de veiligheid en leefbaarheid afnemen.

  Bekijk document gepubliceerd op