Zoekresultaten  1-10 van de 177 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia - Bundel documenten 1-10

  De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia - Bundel documenten deel 10

  De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia - Bundel documenten deel 9

  De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia - Bundel documenten deel 8

  De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de inzet van voorspellende algoritmes over kinderen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV0 geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de politie gebruik wil blijven maken van voorspellende algoritmes voor kinderen, het zogenaamde ProKid Plus. Dit instrument maakt met behulp van algoritmes inschattingen hoe groot de kans is dat een kind een geweldsdelict pleegt. De Tweede Kamerleden  Leijten, Kwint en Van Nispen (allen SP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenvoudige adoptie: de behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijke ouder

  Rapport van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en de Universiteit Leiden. Het rapport onderzoekt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de wenselijkheid van het invoeren van eenvoudige adoptie van pleegkinderen vanuit het perspectief van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Personen en Familierecht

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over enkele ontwikkelingen binnen het personenrecht en familierecht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De predictieve validiteit van het vroegsignaleringsinstrument ProKid Plus

  Rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het rapport onderzoekt de voorspellende waarde van het signaleringsinstrument ProKid Plus. Dit instrument maakt met behulp van algoritmes inschattingen hoe groot de kans is dat een kind een geweldsdelict pleegt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Behoefteverkenning Voor de ondersteuning van ouders bij internationale kinderontvoering

  Het rapport brengt in kaart  wat de ondersteuningsbehoeften zijn van ouders die te maken hebben met internationale kinderontvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitgebreide landen-/gebiedenanalyse

  De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA) heeft voor de toekomst van interlandelijke adoptie een uitgebreide landen-/gebiedenanalyse opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op