Zoekresultaten  11-20 van de 750 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
 • Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia - Bundel documenten deel 10

  De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia - Bundel documenten deel 9

  De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woo-besluit inzake adopties vanuit Colombia - Bundel documenten deel 8

  De minister voor Rechtsbescherming heeft op 16 januari 2023 een Woo-besluit genomen inzake informatie over adopties vanuit Colombia.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden - Bronstudies geweld in de kinder- en jeugdpsychatrie.pdf

  De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico-regelreflex in de jeugdzorg?

  Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de inzet van voorspellende algoritmes over kinderen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV0 geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de politie gebruik wil blijven maken van voorspellende algoritmes voor kinderen, het zogenaamde ProKid Plus. Dit instrument maakt met behulp van algoritmes inschattingen hoe groot de kans is dat een kind een geweldsdelict pleegt. De Tweede Kamerleden  Leijten, Kwint en Van Nispen (allen SP) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het belang van zorgvuldig afwegen

  Rapport van het Verweij-Jonkerinstituut over de mogelijkheden van een afwegingsproces horend bij scherpere afbakening van niet-vrij toegankelijke jeugdhulp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op aanbevelingen Commissie Samson

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS), minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (beiden VenJ) aan de Tweede Kamer met de reactie van het kabinet op de aanbevelingen van de Commissie Samson. De brief gaat ook in op verzoeken tot schadevergoeding en de rol van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenvoudige adoptie: de behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijke ouder

  Rapport van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en de Universiteit Leiden. Het rapport onderzoekt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de wenselijkheid van het invoeren van eenvoudige adoptie van pleegkinderen vanuit het perspectief van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Personen en Familierecht

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over enkele ontwikkelingen binnen het personenrecht en familierecht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op