Zoekresultaten  731-740 van de 751 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
 • Monitoring scenario’s flexibilisering van contactmomenten

  Een onderzoek naar de effecten van 2 scenarios op de jeugdgezondheidszorg voor jeugdigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jeugdhulptrajecten. Nader onderzoek Beleidsinformatie Jeugd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieagenda Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

  Onderdeel van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een beknopte evaluatie van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwantificeren maatregelen Jeugd

  Rapport over financiële aspecten van veranderingen in de jeugdzorg. Het rapport is uitgebracht door accountantsorganisatie KPMG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • E-boek Aan de slag achter de voordeur

  In dit e-boek zijn de ervaringen vastgelegd van het experiment Achter de Voordeur. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek inzake adopties uit Indonesië - Bijlage bij Wob-besluit adoptie uit Indonesi_.pdf

  Op 12 mei 2021 is een besluit genomen ten aanzien van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot informatie over adopties uit Indonesië in de periode 1975-1985. De documenten die voor (gedeeltelijke) openbaarmaking in aanmerking komen worden nu gepubliceerd zodat iedereen daar kennis van kan nemen.”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Slotrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

  Zevende rapportage en slotrapportage van Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Het doel van het programma is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering steeds beter te maken. Centraal in het programma staat het partnerschap tussen het Rijk, gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdprofessionals en cliëntenorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jeugd en riskant gedrag 2015

  Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Met het oog op de jeugd

  Verhalen van mensen in de jeugdzorg over doorontwikkeling van de jeugdzorg na de transitie en hun ervaringen tot nu toe.

  Bekijk document gepubliceerd op