Zoekresultaten  1-10 van de 1.207 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Terrorismeverwijder
 • Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit

  Briefadvies waarborgen zorgcontinuïteit van de Transitie-commissie Stelselherziening Jeugd (TSJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op Commissiebrief onrust en onzekerheid brandweerpersoneel en waarborging veiligheid burgers

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de reactie op de Commissiebrief Onrust en onzekerheid brandweerpersoneel en waarborging veiligheid burgers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de waarborgen voor voldoende landelijke specialistische opvang voor slachtoffers van mensenhandel

  Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van de Kamerleden Berndsen (D66) en Segers (CU) over de waarborgen voor voldoende landelijke specialistische opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitkomsten quick scan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU

  De Auditdienst Rijk (ADR) doet onderzoek naar de In Control Verklaring (ICV) van de Financial Intelligence Unit (FIU). De ICV ging over het stelsel van maatregelen voor het beheersen van risico’s op het gebied van het functioneel combineren van de politie en FIU-rol in 1 persoon.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31839, nr. 836 - Jeugdzorg

  Jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Ceder c.s. over het onderzoeken van nut en effectiviteit van een wettelijke waarborging van de voortgang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp

  Regionale samenwerking vervult een belangrijke rol in het waarborgen van de continuïteit van de jeugdhulp. De inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is alleen goed mogelijk door regionale samenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten verkenning positionering Financial Intelligence Unit-Nederland

  Minister Grapperhaus stuurt het onderzoeksrapport 'Uitkomsten quick scan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU' van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de Tweede Kamer. Daarbij gaat hij in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet op de Jeugdverblijven

  Dit rapport bevat een evaluatie op de Wet op de Jeugdverblijven die op1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet is het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid, de ongestoorde ontwikkeling van de kinderen en van het pedagogisch klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de functionaris gegevensbescherming (FG) van de passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) over 2020. Hij gaat daarbij in op een aantal belangrijke waarborgen voor de gegevensbescherming uit de rapportage. Kamerbrief met reactie op de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland (PDF | 3 pagina's | 245 kB) 

  Bekijk document gepubliceerd op