Zoekresultaten  1-10 van de 790 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Woningmarktverwijder
 • Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de uitkomsten van de externe evaluatie van het risicokapitaalbeleid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de jaarlijkse kapitaaltoereikendheidstoets met de Tweede Kamer. Ook gaat de minister in op de splitsing van Vestia en enkele financiële aspecten die daarbij van belang zijn. Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia (PDF | 6 pagina's | 294 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het rapport Toezicht WSW 2021 dat is opgesteld door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021 (PDF | 5 pagina's | 243 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking woonlastenwaarborg

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) schrijft de Tweede Kamer een brief over de wijze waarop hij de woonlastenwaarborg in het Besluit energieprestatievergoeding wil vormgeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van financiering voor de sociale woningbouw door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst over de voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

  Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36130, nr. 43 - Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)

  Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Amendement; Amendement van het lid Van Baarle over het wettelijk reguleren van de waarborgsom bij huur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia (PDF | 2 pagina's | 129 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw over beperking borging

  Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op