Zoekresultaten  1-20 van de 1.290 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Woningmarktverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Handreiking: Het nieuwe werken. Hoe blijf je er gezond bij?

  In deze handreiking voor werkgevers komen vragen aan de orde als Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever? en Hoe zit het met Arbo?. De handreiking is een initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking woonlastenwaarborg

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) schrijft de Tweede Kamer een brief over de wijze waarop hij de woonlastenwaarborg in het Besluit energieprestatievergoeding wil vormgeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw over beperking borging

  Brief van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten regeerakkoord op kasstromen van woningcorporaties

  Bijlage bij brief aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) van Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw, over de beperking van de borging door de Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van financiering voor de sociale woningbouw door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst over de voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

  Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer het rapport Toezicht WSW 2021 dat is opgesteld door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord structurele oplossing Vestia probleem

  Akkoord structurele oplossing Vestia probleem tussen Staat de Nederlanden, Vereniging Aedes, Stichting Vestia ,Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw en De stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, handelend namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in hoedanigheid van gemandateerd saneerder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  De Autoriteit woningcorporaties adviseert minister Ollongren over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) deelt de uitkomsten van de externe evaluatie van het risicokapitaalbeleid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de jaarlijkse kapitaaltoereikendheidstoets met de Tweede Kamer. Ook gaat de minister in op de splitsing van Vestia en enkele financiële aspecten die daarbij van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op advies beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Ollongren reageert op het advies van de Autoriteit woningcorporaties over de nieuwe beleidsregels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief evaluatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw en splitsing Vestia

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Verdiepende analyse Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Verdiepende analyse Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief afronding Strategisch Programma Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de afronding van het Strategisch Programma van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording Kamervragen over waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt een uitstelbrief op de vragen van de Kamerleden Van Vliet (Van Vliet) en Bashir (SP) over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid op de achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Staat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over rapport Toezicht Waarborgfonds Sociale Woningbouw 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over samenwerking Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de voorstellen van Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor een nauwere samenwerking in het verticaal toezicht op corporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op