Zoekresultaten  1-10 van de 42 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
 • Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020

  Arbeidsvoorwaardenakkoord tussen de werkgever in de sector Politie en politievakorganisaties. Het akkoord geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek misbruikrisico’s Ziektewet

  Onderzoek naar misbruikrisico’s in de Ziektwet (ZW) en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In dit rapport zijn de bevindingen van het misbruikonderzoek inzake de ZW opgenomen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

  Quickscan  Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV Jaarplan 2021

  Dit jaarplan geeft op basis van de huidige kennis zo concreet mogelijk aan wat het UWV wil bereiken in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UWV Informatieplan 2021–2025

  Jaarlijks stelt UWV een UWV Informatieplan (UIP) op. Het UIP wordt jaarlijks met het UWV-jaarplan aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op de Kamervragen over het bericht 'Pensioenen AVH toch naar PGB, ondanks tweede rechtszaak'

  Antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Brenk (50PLUS) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Pensioenen AVH toch naar PGB, ondanks tweede rechtszaak'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Formele Raad WSB

  Verslag van de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 8 december 2022 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten verhogen minimumloon

  Deze notitie beschrijft de kenmerken van werknemers met een minimumloonbaan, de effecten van een verhoging van het minimumloon en de mogelijkheden om deze effecten te schatten op basis van Nederlandse data. Effecten verhogen minimumloon (PDF | 40 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (2022)

  Het kabinet heeft met sociale partners een afspraak gemaakt om extra banen voor mensen met een beperking te creëren. Dit document geeft de hoofdlijnen van deze afspraken weer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische beleidsvarianten ter verdere invulling van het advies van de Commissie-Regulering van Werk (aanvulling najaar 2020)

  Aanvulling van 11 november 2020 met ambtelijk uitgewerkte technische beleidsvarianten als invulling van het advies van de Commissie-Regulering van Werk (commissie-Borstlap). Dit is een aanvulling op de bundel die op 15 juli 2020 naar de Tweede Kamer is verzonden.  Technische beleidsvarianten ter verdere invulling van het advies van de Commissie-Regulering van Werk (aanvulling najaar 2020) (PDF | 211 pagina's | 1.9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op