Zoekresultaten  1-10 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Kamerbrief Arbeidsmarkt: vertrouwen in professionals

  De Arbeidsmarktbrief van minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer is een nadere uitwerking van het arbeidsmarktbeleid voor de zorgprofessionals die in direct contact staan met de cliënt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen neonatale hielprikscreening 2022

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen van de neonatale hielprikscreening 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen neonatale hielprikscreening 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat thuiszorgmedewerkers massaal ontslagen worden

  Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens minister Asscher (SZW) op vragen van de Kamerleden Kooiman en Ulenbelt (beiden SP) over het bericht dat thuiszorgmedewerkers massaal ontslagen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kompas Right to Challenge in Wmo

  Het kompas bevat kennis, informatie en goede voorbeelden over hoe het Right to Challenge in de praktijk kan werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inbreng Verslag van een Schriftelijk Overleg

  Antwoorden van de minister van VWS op vragen vanuit diverse fracties over de regeling gratis VOG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen ‘Versterk vrijwilligerswerk’

  Minister De Jonge beantwoordt de vragen over de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en het manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontslagen in de GGZ

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over ontslagen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De minister gaat in op het aantal ontslagen, wat er gebeurt met de mensen die zijn ontslagen en welk sociaal plan er komt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpend onderzoek Regeling gratis VOG: Een dwingend karakter

  De Regeling gratis VOG geeft vrijwilligersorganisaties onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor hun vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen. Dit rapport onderzoekt mogelijkheden om deelname aan de Regeling dwingender te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van een aantal wetten (Verzamelwet VWS 2018)

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen (Verzamelwet VWS 2018)

  Bekijk document gepubliceerd op