Zoekresultaten  1-10 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Beweging in cao’s

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft SEO gevraagd onderzoek te doen naar de wijze waarop arbeidsvoorwaarden en de inrichting van cao’s een stimulans kunnen bieden aan duurzame inzetbaarheid en externe arbeidsmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op aanbevelingen aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

  Reactie van het kabinet over de aanbevelingen van het 'Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten'. Minister Koolmees, staatssecretaris Van Ark, minister De Jonge, minister Ollongren, minister Grapperhaus, staatssecretaris Knops, staatssecretaris Keijzer en mnister Schouten sturen deze brief. Kabinetsreactie op aanbevelingen aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (PDF | 20 pagina's | 835 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie

  Samenvatting van de voortgang van de verschillende onderdelen van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021. Tweede voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie (PDF | 7 pagina's | 170 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidsvoornemens veiligheidsonderzoeken

  Minister Bijleveld beschrijft plannen om het beleid rond veiligheidsonderzoeken aan te passen. Kamerbrief beleidsvoornemens veiligheidsonderzoeken (PDF | 2 pagina's | 27 kB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens

  Minister Ollongren (BZK) reageert op het rapport 'Mensenrechten in Nederland 2017' van het College voor de Rechten van de Mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijzging van aanpassing verschillende wetten rond gelijke behandeling

  Het betreft kamerstuknummer 31 832, wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen DigiD voor niet-ingezetenen

  Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van de leden Dezentjé Hamming – Bluemink, Van der Burg (beiden VVD) en Omtzigt (CDA)aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problemen omtrent het aanvragen van een DigiD voor niet-ingezetenen. (Ingezonden 26 januari 2011)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over plan van aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

  Minister Van Engelshoven (OCW), staatssecretaris Van Ark (SZW), staatssecretaris Knops (BZK) en minister De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van de plannen om laaggeletterdheid aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht ‘raadsleden pleiten voor modernisering verlofregeling’

  Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over het bericht ‘raadsleden pleiten voor modernisering verlofregeling’. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Sneller en Van der Laan (beiden D66), Bromet (GroenLinks) en Kathmann (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reacties kabinet op onderzoek belemmeringen delen van woonruimte door bijstandsgerechtigden en handreiking maatwerk Participatiewet

  Staatssecretaris Van 't Wout geeft de reactie van het kabinet op een onderzoek naar belemmeringen die bijstandsgerechtigden ervaren om hun woning te delen. Ook geeft de staatssecretaris een kabinetsreactie op een handreiking om vanuit de Participatiewet maatwerk te bieden aan dak- en thuisloze jongeren. Kamerbrief met reacties kabinet op onderzoek belemmeringen delen van woonruimte door bijstandsgerechtigden en handreiking maatwerk Participatiewet (PDF | 10 pagina's | 567 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op