Zoekresultaten  1-10 van de 56 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Cultureel erfgoedverwijder
 • Deel en Verbind - Nederland, Nederlands-Indië, Indonesië

  Advies van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië over hoe in het formele onderwijs, maar ook daarbuiten, via cultuur en erfgoed de kennis over, het inzicht in en het begrip voor de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië duurzaam kan worden verankerd in de Nederlandse samenleving met het besef dat er geen sprake is van een eenduidige gemeenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector

  Onderzoek met als vraagstelling hoe de inzet van vrijwilligers in de cultuur- en erfgoedsector het best kan worden gewaardeerd, waarbij expliciet het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten, de Sim en de Wsc worden betrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2023-2024

  Werkprogramma van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het werkprogramma gaat over het toezicht op informatiehuishouding en digitalisering en de omgang met het erfgoed in 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cultureel erfgoed voor en met iedereen Overwegingen bij het ratificeren Verdrag van FARO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde rapportage Nederland over Kaderverdrag bescherming nationale minderheden

  Derde rapportage van Nederland over het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Erfgoed in goede handen?

  Focus op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beperkt houdbaar?

  Rapport ‘Beperkt houdbaar?’ van de Erfgoedinspectie (EGI) over duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde advies over Nederland over Kaderverdrag bescherming nationale minderheden (Nederlands)

  Advies van het Adviescomité voor het kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vierde rapportage Nederland Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

  Rapportage over de Nederlandse implementatie van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden in de periode 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 6e evaluatie Nederland voor Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

  Rapport over de toepassing van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden in Nederland. 6e evaluatie Nederland voor Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden ( PDF | 37 pagina's | 20,3 MB )

  Bekijk document gepubliceerd op