Zoekresultaten  1-20 van de 756 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtvaartverwijder
 • Decarbonisation potential of synthetic kerosene

  In dit onderzoek zijn de verschillende productiemethoden van synthetische kerosine onderzocht, inclusief de kosten, emissiereducties en schaalbaarheid. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over arbonormen bagagepersoneel Schiphol

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over arbonormen bagagepersoneel Schiphol (PDF | 1 pagina | 62 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Drones en privacy. Handleiding voor een gebruik van drones dat voldoet aan de waarborgen voor bescherming van de privacy

  Het rapport bevat een handleiding over de privacy-aspecten van het gebruik van drones en de consequenties daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief toezending BNC-fiche connectiviteit luchtvaart Brexit

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stelt de toezending aan de Tweede Kamer van het BNC-fiche over de Brexit uit. Het fiche gaat over de waarborging van connectiviteit in de luchtvaart en de waarborging van luchtvaartveiligheid wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Zij verwacht dat zij het half februari 2019 aan de Kamer kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De motie Koerhuis om de continuïteit van Groningen Airport Eelde te waarborgen (Kamerstuk 31936, nr. 915).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nieuws dat arbonormen voor bagagepersoneel op Schiphol jarenlang zijn overschreden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat arbonormen voor bagagepersoneel op Schiphol jarenlang zijn overschreden

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek dat de NOS en Nieuwsuur hebben verricht naar de arbeidsomstandigheden voor personeel van bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol. De Tweede Kamerleden Alkaya (SP) en De Hoop (PvdA) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat arbonormen voor bagagepersoneel op Schiphol jarenlang zijn overschreden (PDF | 7 pagina's | 237 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht “vragen over de motie-Koerhuis om de continuïteit van Groningen Airport Eelde te waarborgen’’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van de leden Alkaya en De Hoop over het nieuws dat arbonormen voor bagagepersoneel op Schiphol jarenlang zijn overschreden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31936, nr. 927 - Luchtvaartbeleid

  Luchtvaartbeleid; Motie; Motie van het lid Graus c.s. over het belang Maastricht Aachen Airport en Schiphol waarborgen wat betreft luchtvracht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport over synthetische kerosine

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het rapport 'Decarbonisation potential of synthetic kerosine' naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen over de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De vragen gingen over het waarborgen van de continuïteit van Groningen Airport Eelde. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde (PDF | 4 pagina's | 359 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma 2020 2024 3e editie februari 2020

  Het programma bevat het Nederlandse veiligheidsbeleid voor de luchtvaart, de beheersing van veiligheidsrisico's en het waarborgen en promoten van veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Bijlagen bij deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

  Deelbesluit 3 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Dit onderdeel gaat over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol vanwege de fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Bijlage deel 2

  Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures - Criteria Catalogus Luchtruim

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingsproces Luchtruim en vliegprocedures - Handreiking participatie

  Om het vliegverkeer op een veilige en duurzame manier af te kunnen handelen is een goede inrichting van het luchtruim essentieel. Daarbij is een optimale balans tussen het operationeel gebruik en de leefomgeving van groot belang. Het doorvoeren van een luchtruimwijziging vereist daarom veelal participatie met alle belanghebbenden, zoals luchtruimgebruikers, dienstverleners, regionale overheden, bewonersgroepen en -organisaties. Een beperkt aantal luchtvaart- en overheidsinstanties kunnen initiatieven ontplooien om het luchtruim of een vliegroute te wijzigen. Dit zijn onder andere Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Nederlandse luchthavens, Provincies en het Rijk. Daarvoor moeten zij een wijzigingsproces volgen dat is onderverdeeld in een aantal stappen. Door het volgen van deze stappen wordt ervoor gezorgd dat de besluiten tot een wijziging goed zijn onderbouwd en alle belangen goed zijn afgewogen. Dit speelt vooral bij routewijzingen voor hinderbeperkende maatregelen rondom een luchthaven of vanwege het plaatsen van windmolens in de directe omgeving van een luchthaven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Covid-19 en luchtvaart

  De ministers Van Nieuwenhuizen en De Jonge informeren de Tweede Kamer over de maatregelen voor de gevolgen van het coronavirus, COVID-19, voor de luchtvaart. Kamerbrief over Covid-19 en luchtvaart (PDF | 5 pagina's | 361 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Lijst van documenten

  Deelbesluit 3 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Dit onderdeel gaat over activiteiten van de Nederlandse arbeidsinspectie op Schiphol vanwege de fysieke belasting onder het bagage/vracht-personeel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken naar luchtkwaliteit van cockpit en cabine

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepziekten (NCvB). Het onderzoek heeft betrekking op de gezondheidsklachten bij luchtvaartmedewerkers in relatie tot de luchtkwaliteit van cockpit en cabine. Ook behandelt zij de onderzoeksvraag van de European Aviation Safety Agency (EASA) over luchtkwaliteit in vliegtuigen. Ten slotte gaat zij in op en op geurvoorvallen in de luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op