Zoekresultaten  1-10 van de 720 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtvaartverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Decarbonisation potential of synthetic kerosene

  In dit onderzoek zijn de verschillende productiemethoden van synthetische kerosine onderzocht, inclusief de kosten, emissiereducties en schaalbaarheid. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat arbonormen voor bagagepersoneel op Schiphol jarenlang zijn overschreden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief toezending BNC-fiche connectiviteit luchtvaart Brexit

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stelt de toezending aan de Tweede Kamer van het BNC-fiche over de Brexit uit. Het fiche gaat over de waarborging van connectiviteit in de luchtvaart en de waarborging van luchtvaartveiligheid wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Zij verwacht dat zij het half februari 2019 aan de Kamer kan sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het nieuws dat arbonormen voor bagagepersoneel op Schiphol jarenlang zijn overschreden

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek dat de NOS en Nieuwsuur hebben verricht naar de arbeidsomstandigheden voor personeel van bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol. De Tweede Kamerleden Alkaya (SP) en De Hoop (PvdA) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen over de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De vragen gingen over het waarborgen van de continuïteit van Groningen Airport Eelde. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport over synthetische kerosine

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het rapport 'Decarbonisation potential of synthetic kerosine' naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma 2020 2024 3e editie februari 2020

  Het programma bevat het Nederlandse veiligheidsbeleid voor de luchtvaart, de beheersing van veiligheidsrisico's en het waarborgen en promoten van veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klimaatakkoord unie en rijk 2010-2020

  De Unie van Waterschappen en het Rijk hebben met het Klimaatakkoord 2010-2020 de klimaatambities en ?activiteiten van de waterschapssector voor de komende jaren vastgelegd. De waterschappen zijn als functionele overheid verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer. Als geen ander ondervinden de waterschappen de gevolgen van de klimaatver-andering. Zij zetten zich in om de veiligheid te waarborgen en om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen; zij passen het watersysteem hierop aan en dragen bij aan de bewustwording van de burgers voor de mondiale klimaatproblemen. Daarnaast zijn de waterschappen belast met de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven en dragen zij zorg voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een effici?nte, duurzame en innovatieve bedrijfsvoering staat voorop. De afvalwaterzuivering is een proces dat veel energie vraagt (vergelijkbaar met het energiegebruik van een stad van ongeveer 200.000 inwoners); de waterschappen spannen zich in om dit gebruik zoveel mogelijk te beperken en maken gebruik van de aanwezige mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken..Het Klimaatakkoord steunt op drie pijlers: mitigatie, adaptatie en duurzaamheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Covid-19 en luchtvaart

  De ministers Van Nieuwenhuizen en De Jonge informeren de Tweede Kamer over de maatregelen voor de gevolgen van het coronavirus, COVID-19, voor de luchtvaart. Kamerbrief over Covid-19 en luchtvaart (PDF | 5 pagina's | 361 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Reactie burgerbrief over geheimhouding stukken Bijlmerramp' van 23 november 2022. De vaste Tweede Kamerommissie voor Binnenlandse Zaken (BZK) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 25 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op