Zoekresultaten  1-10 van de 91 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Luchtverwijder
 • Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen

  Het rapport doet onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloeren in melkveebedrijven voor de gezondheid en veiligheid van de mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad risicoanalyse stralingstoepassingen

  De Nederlandse wet verplicht ondernemers om voorafgaand aan een handeling met ioniserende straling een risicoanalyse uit te laten voeren. Enkele voorbeelden van dat soort handelingen zijn de controle van lasnaden in gasleidingen met gammabronnen en het maken van een röntgenfoto door een dierenarts. Het RIVM heeft daarom een leidraad ontwikkeld waarmee een risicoanalyse kan worden uitgevoerd voor het werken met ioniserende straling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2021

  De rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2021 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties..

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019

  De rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2019 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties met een Kernenergiewetvergunning (Kew-vergunning).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020

  In de rapportage geeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2020 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stralingsbescherming vanuit stelselperspectief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsrapportage NSL 2022

  Rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rapportage geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland en de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities als gevolg van een luchthaven

  Het rapport gaat over onderzoek naar aangrijpingspunten voor verbetering van de uniformiteit en transparantie bij rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities door luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opties voor ammoniakreductie in stallen voor biologische varkens

  Het rapport bevat ontwerpen voor emissiearme biologische varkensstallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor

  Deze analyse belicht de verschillende afwegingen en elementen die een rol spelen in de besluitvorming over PALLAS.

  Bekijk document gepubliceerd op