Zoekresultaten  1-20 van de 35 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Luchtverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Ontwerpbesluit wijziging RVV nul emissiezone taxi en nieuwe verkeersborden

  Ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting Ontwerp Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

  De nota geeft een toelichting op het ontwerp van het Besluit  tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. De wijziging gaat over het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

  Ontwerp voor het Besluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

  Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Dit houdt verband met invoering van het Uitvoeringsbesluit (EU) voor de vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties en omzetting van de regels over toiletlozingen van pleziervaartuigen en de monitoring van luchtkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  Het besluit gaat over de actualisatie en aanscherping van de regels voor industriële emissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit bouwwerken leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit activiteiten leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Nota van toelichting behorende bij Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kwaliteit leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Besluit tot aanvulling en wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit Omgevingswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet, voorhangversie

  Bijlage 1 - Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet, voorhangversie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullingsbesluit bodem artikelen en toelichting

  Besluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en enkele andere besluiten. Het besluit richt zich op het beschermen van de bodem, het grondwater en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

  Voorhang van de verzamelwijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving toe (opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Omgevingsbesluit

  Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging Omgevingsbesluit vanwege verplicht stellen financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet (19e tranche)

  Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en tot aanvulling van bijlage II bij de Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 19e tranche).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

  Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Invoeringsbesluit Omgevingswet en enkele andere besluiten. Het besluit richt zich op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting Aanvullingsbesluit geluid

  De nota geeft een toelichting bij het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Besluit hernieuwbare energie vervoer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (uitzondering voor kleine en tussenhandelaren, vrijwillige registratie biokerosine en voorkomen dubbel voordeel biogas), met ontwerp-nota van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten).

  Bekijk document gepubliceerd op