Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Luchtverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Ontwerpbesluit wijziging RVV nul emissiezone taxi en nieuwe verkeersborden

  Ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede KamerKamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting Ontwerp Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit

  De nota geeft een toelichting op het ontwerp van het Besluit  tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. De wijziging gaat over het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Implementatiebesluit tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

  Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om e havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  Het besluit gaat over de actualisatie en aanscherping van de regels voor industriële emissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

  Minister Visser (IenW) reageert op de bevindingen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit

  Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen in het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Dit houdt verband met invoering van het Uitvoeringsbesluit (EU) voor de vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties en omzetting van de regels over toiletlozingen van pleziervaartuigen en de monitoring van luchtkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer

  Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot de kwaliteit van dieselbrandstof en benzine.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatscourant voorpublicatie

  Voorpublicatie in de Staatscourant van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren in verband met het schrappen van de maximum leeftijd voor noordzeeloodsen en enkele andere wijzigingen.  

  Bekijk document gepubliceerd op