Zoekresultaten  1-7 van de 7 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Luchtverwijder
 • Position Paper: Fitness of the EU Ambient Air Quality Directives

  Engelstalig position paper in verband met de consultatie van de Europese Commissie over de Fitness Check voor de Europese richtlijnen op het gebied van luchtkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Netherlands input Consultation HDV standards

  Nederlandse bijdrage voor de Europese Commissie. Het gaat om een publieksconsultatie over de  ́Vermindering van koolstofemissies– herziening van emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Rol van de provincie bij het verbeteren van leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland GS provincie Noord-Holland

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De brief gaat over de rol van de provincie bij het verbeteren van leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evidence Gathering Questionnaire for the fitness check of the Ambient Air Quality Directives

  De Engelstalige vragenlijst bevat het antwoord van het Nederlandse kabinet op de consultatie van de Europese Commissie over de Fitness Check voor de Europese richtlijnen op het gebied van luchtkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Staatssecretaris van ZonMw

  Aanbiedingsbrief van ZonMW aan staatssecretaris Mansveld (IenM) bij de externe evaluatie van het onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden & Gezondheid (EMV&G).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instemming NSL-melding rijkswegennet 2012

  Instemming met de melding van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) over het actualiseren van projecten en maatregelen voor het rijkswegennet. Deze melding maakt onderdeel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Stichting de Groene Landscheiding N470

  Brief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Stichting de Groene Landscheiding N470 over de conclusies uit het RIVM-rapport Magneetvelden nabij Rokkeveen: meting voor en na ingebruikname van een nieuwe hoogspanningslijn.

  Bekijk document gepubliceerd op