Zoekresultaten  1-10 van de 158 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kwartaalrapportage – Q3 2023 Milieudossiers

  De kwartaalrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van Europese Milieudossiers in het 3e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda Milieuraad 18 december 2023 te Brussel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 18 december 2023 te Brussel. Daarnaast informeert zij de Kamer over de voortgang in de onderhandelingen over de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit. Ook gaat zij in op de overeenstemming tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) over het voorstel voor een vrijwillig Europees kader voor de certificering van koolstofverwijdering.

 • Ontwerpbesluit wijziging RVV nul emissiezone taxi en nieuwe verkeersborden

  Ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van staatssecretaris Heijnen bij het 4e EU Clean Air Forum

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het 4e EU Clean Air Forum in Rotterdam. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Antwoorden vragen so Verzamelbrief Luchtkwaliteit

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de verzamelbrief Luchtkwaliteit. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) op 28 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de berichten over miljardenschade door chemische uitstoot Shell

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Miljardenschade door chemische uitstoot Shell en industrie in Rotterdamse haven' en 'Duizenden doden, ieder jaar opnieuw: dit kost de chemische industrie in de Rotterdamse haven'. Het Tweede Kamerlid Bouchallikht (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – Overzicht inzet op internationaal niveau op het terrein van luchtkwaliteit, inclusief zeer zorgwekkende stoffen

  De bijlage geeft een overzicht van de niet-reguliere inspanningen op internationaal niveau op het gebied van luchtkwaliteit en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  Het rapport gaat over onderzoek naar de bijdrage die online consumenten kunnen leveren aan de verduurzaming van de e-commercesector door te kiezen voor een bezorgoptie met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering NEC-richtlijn grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de Europese NEC -richtlijn. NEC staat voor National Emissions Ceilings. De richtlijn bepaalt voor een aantal luchtverontreinigende stoffen de jaarlijkse maximale uitstoot voor elke lidstaat van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering NEC-richtlijn grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op