Zoekresultaten  1-10 van de 153 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de berichten over miljardenschade door chemische uitstoot Shell

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Miljardenschade door chemische uitstoot Shell en industrie in Rotterdamse haven' en 'Duizenden doden, ieder jaar opnieuw: dit kost de chemische industrie in de Rotterdamse haven'. Het Tweede Kamerlid Bouchallikht (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – Overzicht inzet op internationaal niveau op het terrein van luchtkwaliteit, inclusief zeer zorgwekkende stoffen

  De bijlage geeft een overzicht van de niet-reguliere inspanningen op internationaal niveau op het gebied van luchtkwaliteit en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  Het rapport gaat over onderzoek naar de bijdrage die online consumenten kunnen leveren aan de verduurzaming van de e-commercesector door te kiezen voor een bezorgoptie met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering NEC-richtlijn grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de Europese NEC -richtlijn. NEC staat voor National Emissions Ceilings. De richtlijn bepaalt voor een aantal luchtverontreinigende stoffen de jaarlijkse maximale uitstoot voor elke lidstaat van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering NEC-richtlijn grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

  Het Nederlandse kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over aanvullende criteria in EU-taxonomie gedelegeerde handelingen. Het voorstel van de EC gaat over criteria om vast te stellen of economische activiteiten bijdragen aan 1 of meer milieudoelstellingen. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad juni 2023

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 juni 2023. Daarnaast informeren zij de Kamer over de bereikte algemene oriëntaties op de verordening gefluoreerde broeikasgassen, de verordening voor ozonlaag afbrekende stoffen, en de Europese verordening overbrenging afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport adviseert over een plan van aanpak voor het structureel opnemen van ultrafijnstof-metingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het kunnen uitvoeren van modelberekeningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gevolgen van de voorgestelde Europese luchtkwaliteitsrichtlijn voor Nederland

  Briefrapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen van de voorgestelde herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag Milieuraad op 16 maart 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) sturen de Tweede Kamer een brief met het verslag van de Milieuraad van 16 maart 2023. Kamerbrief met verslag Milieuraad op 16 maart 2023 (PDF | 8 pagina's | 555 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op