Zoekresultaten  1-10 van de 294 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
 • Nieuw vandaag

  Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit (Kamerstuk 36246-5)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities als gevolg van een luchthaven

  Het rapport gaat over onderzoek naar aangrijpingspunten voor verbetering van de uniformiteit en transparantie bij rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities door luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convention on Nuclear Safety

  Nederlandse rapport voor de 9e toetsingsconferentie van de verdragslanden van de Convention on Nuclear Safety (CNS). De conferentie vindt plaats van 20 tot en met 31 maart 2023. Het rapport beschrijft de huidige stand van zaken van de nucleaire veiligheid van de reactoren van Borssele en Petten. Daarnaast bevat het een overzicht van het stelsel van Nederlandse wetten en regelgeving op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsrapportage NSL 2022

  Rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rapportage geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland en de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamer Richtlijn Luchtkwaliteit in verband met Parlementair Behandelvoorbehoud

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

  Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Voorstel voor een Richtlijn over luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30175, nr. 428 - Luchtkwaliteit

  Luchtkwaliteit; Motie; Motie van het lid Bouchallikh over het instellen van een speciaal gezant voor het belang van luchtkwaliteit en gezondheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opties voor ammoniakreductie in stallen voor biologische varkens

  Het rapport bevat ontwerpen voor emissiearme biologische varkensstallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling meetresultaten

  De integrale beoordeling van meetrapporten van melkveestallen in samenhang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over handjeklap tussen IenW en fabrikant emissiearme stalvloer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het handjeklap dat zou hebben plaatsgevonden tussen IenW en de fabrikant van een emissiearme stalvloer, om de stalvloer als schoner te beoordelen. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op