Zoekresultaten  1-10 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Luchtverwijder
Thema: Wonenverwijder
Thema: Recreatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

  Ontwerp voor het Besluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit vanwege het aanwijzen van categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald. Ontwerp-Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (PDF | 22 pagina's | 190 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit bouwwerken leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit activiteiten leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit kwaliteit leefomgeving

  Besluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Besluit tot aanvulling en wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, de intrekking en wijziging van andere besluiten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringsbesluit Omgevingswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Nota van toelichting behorende bij Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Omgevingsbesluit

  Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

  Voorhang van de verzamelwijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving toe (opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet). Voorhang Verzamelwijziging Besluit bouwwerken leefomgeving  (PDF | 65 pagina's | 418 kB) 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet (19e tranche)

  Besluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en tot aanvulling van bijlage II bij de Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet 19e tranche).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Bekijk document gepubliceerd op