Zoekresultaten  1-50 van de 934 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Procedurele waarborgen asielprocedure

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ivm nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

  Met deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt beoogd zodanige waarborgen te geven dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding (verder te noemen: het mobiel toezicht) niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole in de zin van de Schengengrenscode. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (verder te noemen: het Hof) van 22 juni 2010 (arrest Melki en Abdeli)1 en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder te noemen: ABRvS) van 28 december 20102 en wordt het mobiel toezicht in overeenstemming met artikel 21, onderdeel a, van de Schengengrenscode3 gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een planevaluatie en procesevaluatie van een wijziging in de B8/3-regeling van augustus 2019. Het sluit af met 2 aanbevelingen. De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.

 • Antwoorden Kamervragen over bericht over asielzoekers veilige landen

  Staatssecretaris Broekers-Knol beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Burgemeester: "Zet asielzoekers veilige landen apart"; Ter Apel wil veiligelanders kwijt'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 19 en 20 oktober 2023 vreemdelingen en asielbeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad van 19 en 20 oktober te Luxemburg. JBZ staat voor Justitie en Binnenlandse Zaken. De vragen gingen over vreemdelingenbeleid en asielbeleid. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resterende Antwoorden SO JBZ Raad 28 september 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 28 september 2023 in Brussel. De Tweede Kamerfracties van CDA, VVD, SP en BBB hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden SO JBZ Raad te Brussel op 28 september 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 28 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van Migratie 2023

  De Staat van Migratie 2023 geeft een overzicht van cijfermatige en beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van migratie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad oktober 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad die plaats vindt op 19 en 20 oktober 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol Identificatie en Labeling (PIL)

  Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen, verifiëren en vernietigen van persoonsgegevens in de migratieketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de aanhoudende onveiligheid in Budel en Maarheeze

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten ''Ernstige overlast' van asielzoekers in Maarheeze: bankjes weg en camera’s in winkelgebied' en 'Vrijwilligers houden toezicht in supermarkten na overlast azc: 'Personeel en klanten voelen zich veiliger''. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie wijzigingen asielprocedure

  Rapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het rapport evalueert 7 wijzigingen van 25 juni 2021 in de Algemene Asielprocedure (AA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het voorlopig verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport over seksueel geweld in de asielprocedure

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft zijn beleidsreactie op het rapport 'Seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure?' van Amnesty International Nederland. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Landeninformatie Ghana en Senegal 15 juni 2023

  De bijlage gaat over de uitkomst van de herbeoordelingen van Ghana en Senegal als veilige landen van herkomst. De herbeoordelingen vinden plaats om de 2 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport VWN over asielzoekers in de noodopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Gevlucht en vergeten?' van VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Het rapport gaat over de leefomstandigheden van asielzoekers in de (crisis)noodopvang. Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verslag van de extra ingelaste JBZ Raad van 28 september 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer het verslag van de bijeenkomst van de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 28 september 2023 in Brussel. Ook sturen zij de antwoorden op de resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over deze Raad. Tot slot informeren zij de Tweede Kamer over asiel en migratie, de aanpak van georganiseerde misdaad en mensenrechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over verwaarlozing asielkinderen in luxe hotel

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Asielkinderen verwaarloosd in luxe hotel: ‘Criminelen staan gewoon voor de deur’'. Het Tweede Kamerlid Kuzu (DENK) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over alleenstaande minderjarige asielzoekers in noodopvang en crisisnoodopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op vragen over ;alleenstaande minderjarige asielzoekers in de noodopvang en crisisnoodopvang. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol Meerjaren Productie Prognose migratieketen

  De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van ambtelijke prognoses voor de organisaties in de migratieketen, het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en de Rechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over koppeling statushouders aan gemeenten

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de criteria voor het met voorkeur koppelen van statushouders aan een bepaalde gemeente. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen voorstellen verordeningen passagiersgegevens

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen over de BNC -fiches over de Advance Passenger Information ontwerpverordeningen. De Eerste Kamerfracties van Groenlinks, PvdA, D66 en PVV hadden de vragen gesteld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol Meerjaren Productie Prognose migratieketen

  Het protocol geeft inzicht in de werkwijze bij de periodieke samenstelling van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) voor instroom, productie, capaciteit en uitstroom in de asielketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole. Hij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Bijlage JBZ Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel vreemdelingen en asielonderwerpen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen over de formele JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 6 december 2022 in Brussel. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 8 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalbrief over onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers

  Brief van de Inspectie van het Onderwijs over onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de extraJBZ Raad 28 september 2023

  Verslag van de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vond plaats op 28 september 2023 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport ‘Veiligheid op gezinslocaties in beeld’

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) en sturen de Tweede Kamer het rapport ‘Veiligheid op gezinslocaties in beeld’ en de beleidsreactie op dit rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag Uitvoeringswet EU verordeningen grenzen en veiligheid

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageren op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties van de VVD, D66 en de SP over het wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie ACVZ policy brief en Commissie Meijers

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op de policy brief 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Daarnaast gaat hij in op de position paper van de Commissie Meijer naar aanleiding van het rondetafelgesprek van 12 januari 2022 over pushbacks.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen policy brief van de ACVZ en het position paper van de Commissie Meijers

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over de Kamerbrief van 30 maart 2022. De brief ging over de policy brief van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) en het position paper van de Commissie Meijer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief politie

  Minister Yeşilgöz – Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over een aantal ontwikkelingen op het gebied van de politie. Zij stuurt het Plan van Aanpak Uitsluiting Racisme en Discriminatie mee met de Kamerbrief. Ook stuurt zij een Uitstelbericht gegevensbevraging gedupeerden toeslagenaffaire door politie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat buitenlandse investeerders straks geen visum meer krijgen

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Buitenlandse investeerders krijgen straks geen visum meer: 'Doodzonde voor het ecosysteem''. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen Formele JBZ Raad van 3 en 4 maart 2022 onderdeel vreemdelingen en asielbeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen over de formele JBZ-Raad van 3 en 4 maart 2022 in Brussel. JBZ staat voor Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. De vragen gingen over de onderwerpen over vreemdelingen en asiel. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer had hierover vragen gesteld tijdens een schriftelijk overleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ 8-9 juni 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vindt plaats op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage JenV eerste kwartaal 2023

  De kwartaalrapportage bevat een overzicht van de stand van zaken van verschillende wetgevingstrajecten van Justiite en Veiligheid (JenV) in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht Een juridisch-empirische analyse

  Het rapport onderzoekt de knelpunten in (de combinatie van) het jeugd(beschermings)recht en het vreemdelingenrecht voor minderjarigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Landeninformatie Albanie Noord Macedonie en Montenegro

  De bijlage bevat de uitkomst van de herbeoordelingen van Albanië, Montenegro en Noord-Macedonië als veilige landen van herkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over de vreemdelingen en asielonderwerpen van de informele JBZ Raad van 3 en 4 februari 2022

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) sbeantwoordt vragen over de vreemdelingen- en asielonderwerpen van de informele JBZ-Raad van 3 en 4 februari 2022. JBZ staat voor Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Hij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid Memorie van toelichting

  De memorie geeft een toelichting op de achtergronden en onderdelen van het wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijd voor kwaliteit - Een onderzoek naar de Algemene Asielprocedure

  Rapport over hoe de IND asielaanvragen behandelt in de algemene asielprocedure, hoe relevante informatie wordt verzameld, hoe vreemdelingen hierin worden begeleid en hoe deze informatie wordt beoordeeld en uiteindelijk leidt tot een asielbesluit. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad maart 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op vragen over de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 9 en 10 maart 2023 in Brussel. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 6 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het rapport Rvs over Wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het rapport van de Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) over de Wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) had  de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst Ghana en Senegal

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de herbeoordelingen van Ghana en Senegal als veilige landen van herkomst. De herbeoordelingen vinden plaats om de 2 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Staatssecretaris Broekers-Knol reageert op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Het wetsvoorstel gaat over maatregelen voor overlastgevende vreemdelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting voorstel van Wet inzake terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Memorie van toelichting bij het voorstel van Wet inzake terugkeer en vreemdelingenbewaring.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Asielzoekers in het gareel?

  Evaluatie van de werking van de extra begeleiding en toezichtlocaties voor asielzoekers.

  Bekijk document gepubliceerd op