Zoekresultaten  1-50 van de 109 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024

  Op de agenda staan Schengen en grensbewaking, een besluit over de strijd tegen de drugssmokkel, stand van zaken interoperabiliteit, de aanpak van kindermisbruik, de strijd tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit en de oorlog in Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag verlenging van de beslistermijnen in asiel en nareiszaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het gaat om verlenging van de beslistermijnen in asielzaken en nareiszaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel

  Het rapport gaat over de fundamentele heroriëntatie asielketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Advies CIO BZK over pilot KTDI

  De nota bevat een analyse en advies van CIO BZK over het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar aanleiding van het steekincident in CTP Veldzicht

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV). Het rapport gaat over onderzoek naar een fataal steekincident dat plaats vond in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht op 5 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Kamervragen over KTDI

  Nota aan de staatssecretaris van Bnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nota bevat een toelichting op het project Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF) de issues en mogelijke vervolgscenario’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Participatie Nederlandse overheid in Known Traveller Digital Identity Pilot van het World Economie Forum

  Nota van het Directoraat-Generaal Migratie, Directie Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De nota gaat over de voorgenomen participatie van de Nederlandse overheid in de Known Traveller Digital Identity (KTDI) Pilot van het World Economie Forum (WEF) met Canada.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Opties wijziging Paspoortwet

  Nota van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de staatsecretaris van BZK. De nota gaat over aanpassing van de paspoortwet in verband met de uitvoering van het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF). De nota geeft voor deze aanpassing verschillende opties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Juridische knelpunten KTDI

  Nota aan de staatssecretaris van Bnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nota gaat in op knelpunten bij het project Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF) de issues en mogelijke vervolgscenario’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de Informele JBZ Raad van 25 en 26 januari 2024

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Informele JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 25 en 26 januari 2024. De vragen gingen over het onderdeel vreemdelingen en asiel. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 26 januari 2024, houdende regels inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het 2e verslag wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het 2e verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïn

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken 4 en 5 december 2023

  Het verslag gaat op de laatste stand van zaken rondom de onderhandelingen over het Asiel- en migratiepact en de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië. Daarnaast bespreekt het onderwerpen op het gebied van mensenrechten, strafrecht, ondermijning, seksueel misbruik en terrorisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Piri Kroger over hervestiging van een aantal kwetsbare Jezidi ontheemden vanuit Irak

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda informele JBZ Raad 25 en 26 januari 2024

  Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ), op 25 en 26 januari 2024. Op de agenda staan onder meer migratiebeleid, prostitutie en de strijd tegen georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een planevaluatie en procesevaluatie van een wijziging in de B8/3-regeling van augustus 2019. Het sluit af met 2 aanbevelingen. De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie wijzigingen asielprocedure

  Rapport van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het rapport evalueert 7 wijzigingen van 25 juni 2021 in de Algemene Asielprocedure (AA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 19 en 20 oktober 2023 vreemdelingen en asielbeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad van 19 en 20 oktober te Luxemburg. JBZ staat voor Justitie en Binnenlandse Zaken. De vragen gingen over vreemdelingenbeleid en asielbeleid. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland Het verhaal achter de cijfers

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Het rapport gaat over onderzoek naar de toegenomen instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Het rapport geeft de bevindingen weer van een kennistafel naar de mogelijke oorzaken van de toename.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het voorlopig verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden SO JBZ Raad te Brussel op 28 september 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 28 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport over seksueel geweld in de asielprocedure

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft zijn beleidsreactie op het rapport 'Seksueel geweld: blinde vlek in de asielprocedure?' van Amnesty International Nederland. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resterende Antwoorden SO JBZ Raad 28 september 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 28 september 2023 in Brussel. De Tweede Kamerfracties van CDA, VVD, SP en BBB hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van Migratie 2023

  De Staat van Migratie 2023 geeft een overzicht van cijfermatige en beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van migratie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalbrief over onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers

  Brief van de Inspectie van het Onderwijs over onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport ‘Veiligheid op gezinslocaties in beeld’

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) en sturen de Tweede Kamer het rapport ‘Veiligheid op gezinslocaties in beeld’ en de beleidsreactie op dit rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen voorstellen verordeningen passagiersgegevens

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen over de BNC -fiches over de Advance Passenger Information ontwerpverordeningen. De Eerste Kamerfracties van Groenlinks, PvdA, D66 en PVV hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het alleen schriftelijk beoordelen van asielaanvragen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het feit dat Nederland het enige land binnen de Europese Unie (EU) zou zijn dat gebruik maakt van het schriftelijk beoordelen van asielaanvragen. Het Tweede Kamerlid Brekelmans (VVD) had de vragen gesteld.

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over verwaarlozing asielkinderen in luxe hotel

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Asielkinderen verwaarloosd in luxe hotel: ‘Criminelen staan gewoon voor de deur’'. Het Tweede Kamerlid Kuzu (DENK) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ 8-9 juni 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vindt plaats op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage JenV eerste kwartaal 2023

  De kwartaalrapportage bevat een overzicht van de stand van zaken van verschillende wetgevingstrajecten van Justiite en Veiligheid (JenV) in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de aanhoudende onveiligheid in Budel en Maarheeze

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten ''Ernstige overlast' van asielzoekers in Maarheeze: bankjes weg en camera’s in winkelgebied' en 'Vrijwilligers houden toezicht in supermarkten na overlast azc: 'Personeel en klanten voelen zich veiliger''. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Landeninformatie Ghana en Senegal 15 juni 2023

  De bijlage gaat over de uitkomst van de herbeoordelingen van Ghana en Senegal als veilige landen van herkomst. De herbeoordelingen vinden plaats om de 2 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 criminele vreemdelingen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV)  over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag over het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole. Hij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad maart 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op vragen over de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 9 en 10 maart 2023 in Brussel. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 6 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad oktober 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad die plaats vindt op 19 en 20 oktober 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 31 BWO Realisme rond richtgetallen Adviesrapport Adviesraad Migratie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 9 en 10 maart 2023

  De ministers Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Raad Justitie en Veiligheid (JBZ) van 9 en 10 maart 2023. De vaste Tweede  Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de geweldincidenten op HTL Hoogeveen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over geweldincidenten op de handhaving- en toezichtlocatie (htl) Hoogeveen. Dit is een vestiging voor zwaar overlast gevende asielzoekers. De Tweede Kamerleden Koekkoek (Volt) en Sylvana Simons (Bij1) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport VWN over asielzoekers in de noodopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Gevlucht en vergeten?' van VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Het rapport gaat over de leefomstandigheden van asielzoekers in de (crisis)noodopvang. Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over akkoord op hoofdlijnen over het EU Asiel en Migratiepact

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de inhoud van het akkoord op hoofdlijnen dat het Spaans Voorzitterschap bereikte met het Europees Parlement (EP) over het Asiel- en Migratiepact. Hij bespreekt de reactie van het kabinet van deze hoofdlijnen en gaat in op het vervolgproces.

 • Bijlage Landeninformatie Albanie Noord Macedonie en Montenegro

  De bijlage bevat de uitkomst van de herbeoordelingen van Albanië, Montenegro en Noord-Macedonië als veilige landen van herkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies NVvR wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) geeft advies over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Het wetsvoorstel bevat regels voor een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota over Verlengen beslistermijn asiel 1 januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen Ambstbericht Libie Februari 2023

  Ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over de situatie in Libië. Het ambtsbericht gaat over de periode van oktober 2021 tot en met januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op