Zoekresultaten  1-50 van de 958 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024

  Op de agenda staan Schengen en grensbewaking, een besluit over de strijd tegen de drugssmokkel, stand van zaken interoperabiliteit, de aanpak van kindermisbruik, de strijd tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit en de oorlog in Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag verlenging van de beslistermijnen in asiel en nareiszaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het gaat om verlenging van de beslistermijnen in asielzaken en nareiszaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar aanleiding van het steekincident in CTP Veldzicht

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV). Het rapport gaat over onderzoek naar een fataal steekincident dat plaats vond in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht op 5 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Juridische knelpunten KTDI

  Nota aan de staatssecretaris van Bnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nota gaat in op knelpunten bij het project Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF) de issues en mogelijke vervolgscenario’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Participatie Nederlandse overheid in Known Traveller Digital Identity Pilot van het World Economie Forum

  Nota van het Directoraat-Generaal Migratie, Directie Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De nota gaat over de voorgenomen participatie van de Nederlandse overheid in de Known Traveller Digital Identity (KTDI) Pilot van het World Economie Forum (WEF) met Canada.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Opties wijziging Paspoortwet

  Nota van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de staatsecretaris van BZK. De nota gaat over aanpassing van de paspoortwet in verband met de uitvoering van het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF). De nota geeft voor deze aanpassing verschillende opties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Kamervragen over KTDI

  Nota aan de staatssecretaris van Bnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nota bevat een toelichting op het project Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF) de issues en mogelijke vervolgscenario’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Advies CIO BZK over pilot KTDI

  De nota bevat een analyse en advies van CIO BZK over het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel

  Het rapport gaat over de fundamentele heroriëntatie asielketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 26 januari 2024, houdende regels inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de Informele JBZ Raad van 25 en 26 januari 2024

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Informele JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 25 en 26 januari 2024. De vragen gingen over het onderdeel vreemdelingen en asiel. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Piri Kroger over hervestiging van een aantal kwetsbare Jezidi ontheemden vanuit Irak

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda informele JBZ Raad 25 en 26 januari 2024

  Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ), op 25 en 26 januari 2024. Op de agenda staan onder meer migratiebeleid, prostitutie en de strijd tegen georganiseerde misdaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het 2e verslag wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het 2e verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland Het verhaal achter de cijfers

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Het rapport gaat over onderzoek naar de toegenomen instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Het rapport geeft de bevindingen weer van een kennistafel naar de mogelijke oorzaken van de toename.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over akkoord op hoofdlijnen over het EU Asiel en Migratiepact

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de inhoud van het akkoord op hoofdlijnen dat het Spaans Voorzitterschap bereikte met het Europees Parlement (EP) over het Asiel- en Migratiepact. Hij bespreekt de reactie van het kabinet van deze hoofdlijnen en gaat in op het vervolgproces.

 • Beslisnota over Verlengen beslistermijn asiel 1 januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het alleen schriftelijk beoordelen van asielaanvragen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het feit dat Nederland het enige land binnen de Europese Unie (EU) zou zijn dat gebruik maakt van het schriftelijk beoordelen van asielaanvragen. Het Tweede Kamerlid Brekelmans (VVD) had de vragen gesteld.

 • Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Voorlopige versie van het Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. Het besluit bevat regels voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken 4 en 5 december 2023

  Het verslag gaat op de laatste stand van zaken rondom de onderhandelingen over het Asiel- en migratiepact en de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië. Daarnaast bespreekt het onderwerpen op het gebied van mensenrechten, strafrecht, ondermijning, seksueel misbruik en terrorisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne) Verslag

  Het document bevat het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïn

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat een planevaluatie en procesevaluatie van een wijziging in de B8/3-regeling van augustus 2019. Het sluit af met 2 aanbevelingen. De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op WODC rapport over de evaluatie van de B8 3 regeling

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Evaluatie van de wijziging van de B8/3-regeling' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De B8/3-regeling is een verblijfsregeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte doen of meewerken aan het strafproces. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.

 • Protocol Identificatie en Labeling (PIL)

  Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen, verifiëren en vernietigen van persoonsgegevens in de migratieketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 19 en 20 oktober 2023 vreemdelingen en asielbeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad van 19 en 20 oktober te Luxemburg. JBZ staat voor Justitie en Binnenlandse Zaken. De vragen gingen over vreemdelingenbeleid en asielbeleid. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over koppeling statushouders aan gemeenten

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de criteria voor het met voorkeur koppelen van statushouders aan een bepaalde gemeente. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad oktober 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad die plaats vindt op 19 en 20 oktober 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resterende Antwoorden SO JBZ Raad 28 september 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 28 september 2023 in Brussel. De Tweede Kamerfracties van CDA, VVD, SP en BBB hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de extraJBZ Raad 28 september 2023

  Verslag van de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vond plaats op 28 september 2023 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verslag van de extra ingelaste JBZ Raad van 28 september 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer het verslag van de bijeenkomst van de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 28 september 2023 in Brussel. Ook sturen zij de antwoorden op de resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over deze Raad. Tot slot informeren zij de Tweede Kamer over asiel en migratie, de aanpak van georganiseerde misdaad en mensenrechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van Migratie 2023

  De Staat van Migratie 2023 geeft een overzicht van cijfermatige en beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van migratie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de aanhoudende onveiligheid in Budel en Maarheeze

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten ''Ernstige overlast' van asielzoekers in Maarheeze: bankjes weg en camera’s in winkelgebied' en 'Vrijwilligers houden toezicht in supermarkten na overlast azc: 'Personeel en klanten voelen zich veiliger''. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden SO JBZ Raad te Brussel op 28 september 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 28 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JbZ). Deze vindt plaats op 28 september 2023 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over alleenstaande minderjarige asielzoekers in noodopvang en crisisnoodopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op vragen over ;alleenstaande minderjarige asielzoekers in de noodopvang en crisisnoodopvang. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport VWN over asielzoekers in de noodopvang

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Gevlucht en vergeten?' van VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Het rapport gaat over de leefomstandigheden van asielzoekers in de (crisis)noodopvang. Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • I have nothing to lose Nomadic unaccompanied minors in Europe

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport onderzoekt de kenmerken van de doelgroep van rondreizende alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Het gaat in op de onderliggende redenen voor hun rondreisgedrag en op de (multi-) problematiek die zij ondervinden. Daarnaast bespreekt het de maatregelen die andere Europese landen treffen voor de begeleiding en zorg voor deze doelgroep.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over ontslagen bij Zeeuwse politie na grensoverschrijdend gedrag

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ontslagen bij de Zeeuwse politie na grensoverschrijdend gedrag' en de aanpak van de leidinggevenden. Het Tweede Kamerlid Azarkan (DENK) had de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het Verslag Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het wetsvoorstel gaat over de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan. Hij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat buitenlandse investeerders straks geen visum meer krijgen

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Buitenlandse investeerders krijgen straks geen visum meer: 'Doodzonde voor het ecosysteem''. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat Bulgarije Nederlandse en Oostenrijkse douane-experts uitnodigt

  Staatssecretaris  Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Bulgaria will invite Dutch and Austrian customs experts to help secure Schengen entry'. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herbeoordeling veilige landen van herkomst Ghana en Senegal

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de herbeoordelingen van Ghana en Senegal als veilige landen van herkomst. De herbeoordelingen vinden plaats om de 2 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Landeninformatie Ghana en Senegal 15 juni 2023

  De bijlage gaat over de uitkomst van de herbeoordelingen van Ghana en Senegal als veilige landen van herkomst. De herbeoordelingen vinden plaats om de 2 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over verwaarlozing asielkinderen in luxe hotel

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Asielkinderen verwaarloosd in luxe hotel: ‘Criminelen staan gewoon voor de deur’'. Het Tweede Kamerlid Kuzu (DENK) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Verblijfsrechtelijke mogelijkheden en juridische gevolgen

  Nota bij het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne' dat staatssecretaris Van der Burg (JenV) heeft gestuurd aan de gemeenten. De nota informeert gemeenten over de rechten van derdelanders met tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne die vanaf 4 september 2023 niet meer in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming in de zin van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op