Zoekresultaten  1-10 van de 958 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Procedurele waarborgen asielprocedure

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 ivm nadere regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

  Met deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt beoogd zodanige waarborgen te geven dat het toezicht op vreemdelingen ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding (verder te noemen: het mobiel toezicht) niet hetzelfde effect heeft als grenscontrole in de zin van de Schengengrenscode. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (verder te noemen: het Hof) van 22 juni 2010 (arrest Melki en Abdeli)1 en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder te noemen: ABRvS) van 28 december 20102 en wordt het mobiel toezicht in overeenstemming met artikel 21, onderdeel a, van de Schengengrenscode3 gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024

  Op de agenda staan Schengen en grensbewaking, een besluit over de strijd tegen de drugssmokkel, stand van zaken interoperabiliteit, de aanpak van kindermisbruik, de strijd tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit en de oorlog in Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht over asielzoekers veilige landen

  Staatssecretaris Broekers-Knol beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Burgemeester: "Zet asielzoekers veilige landen apart"; Ter Apel wil veiligelanders kwijt'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag verlenging van de beslistermijnen in asiel en nareiszaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het gaat om verlenging van de beslistermijnen in asielzaken en nareiszaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel

  Het rapport gaat over de fundamentele heroriëntatie asielketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Advies CIO BZK over pilot KTDI

  De nota bevat een analyse en advies van CIO BZK over het pilotproject voor het Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar aanleiding van het steekincident in CTP Veldzicht

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV). Het rapport gaat over onderzoek naar een fataal steekincident dat plaats vond in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht op 5 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Kamervragen over KTDI

  Nota aan de staatssecretaris van Bnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nota bevat een toelichting op het project Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economie Forum (WEF) de issues en mogelijke vervolgscenario’s.

  Bekijk document gepubliceerd op