Zoekresultaten  1-10 van de 662 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • Kamerbrief met appreciatie Commissievoorstellen voor het waarborgen van spoorveiligheid en interoperabiliteit in de Kanaaltunnel

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een brief met de appreciatie over Commissievoorstellen voor het waarborgen van spoorveiligheid en interoperabiliteit in de Kanaaltunnel naar de Tweede Kamer. Kamerbrief met appreciatie Commissievoorstellen voor het waarborgen van spoorveiligheid en interoperabiliteit in de Kanaaltunnel (PDF | 3 pagina's | 217 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over waarborging van toegankelijkheid in het openbaar vervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen nover de toegankelijkheid in het openbaar vervoer bij de toegenomen drukte. Het Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenrapport parlementaire werkgroep vervoer HSL-Zuid

  Correspondentie waarin het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaan HSA wijst op het tijdig uitvoeren van de concessieovereenkomst en de noodzaak van goede planning en tijdige bestelling van materieel, zodat tijdig de start van het commercieel vervoer gewaarborgd is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport 2e fase onderzoek betonkwaliteit HSL

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar gevaren voor de veilige berijdbaarheid en de technische levensduur van 100 jaar van de betonconstructies van de HSL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beslissing op bezwaar inzake toepassen kwartsloze ballas

  ProRail informeert staatssecretaris Heijnen (IenW) over de beslissing op bezwaar van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over het toepassen van kwartsloze ballast bij het spoor. Afschrift brief Beslissing op bezwaar inzake toepassen kwartsloze ballas (PDF | 124 pagina's | 13,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport IenM voorstel maatregelenpakket herijking

  Het rapport bespreekt de herijking van de programmas voor de verbetering van het reizigers- en het goederenvervoer over het spoor tot 2028.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IenM maatregelenpakket Herijking 2015

  Herijking van het maatregelenpakket voor het onderhouden, het verbeteren en het vernieuwen van het spoor, het verhogen van de kwaliteit en het uitbreiden van de capaciteit om meer treinen te kunnen laten rijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport IenM maatregelenpakket Herijking 2015. Definitief besluit ter bespreking in het NO MIRT 23 november 2015

  Herijking van het maatregelenpakket voor het onderhouden, het verbeteren en het vernieuwen van het spoor, het verhogen van de kwaliteit en het uitbreiden van de capaciteit om meer treinen te kunnen laten rijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 19 november 2021

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Railinfratrust B.V. en ProRail B.V. Deze vond plaats op 19 november 2021. De vergadering ging onder meer over het personeelsbeleid van ProRail en de situatie bij de verkeersleiding van ProRail.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Strategisch Platform

  Rapportage van het Strategisch Platform waarbij de overwegingen in de Motie Roemer c.s. inzake kwaliteit spoornet puntsgewijs worden behandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op