Zoekresultaten  1-10 van de 501 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorgverzekeringenverwijder
 • Kamerbrief over privacywaarborgen materiële controle

  Minister Schippers (VWS) meldt de Tweede Kamer hoe de regeling voor de materiële controle in elkaar zit en welke garanties hierin zijn ingebed om de privacy van de verzekerde te bewaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de waarborgen bij ADL-assistentie in extramurale AWBZ-zorg

  Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de financiering van de ADL-assistentie2 vanuit de AWBZ per 1 januari 2012. De staatssecretaris wil extra waarborgen inbouwen voor bewoners die zijn aangewezen op 24-uurs zorg op afroep. De Eerste Kamer heeft van deze brief een afschrift ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic met toelichting - Toetsing 10 punten pgb-vaardigheid

  Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de verdere vormgeving van voorstellen voor het PGB

  Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over het Algemeen Overleg over assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), extra waarborgen rond 24-uurs zorg op afroep en over de verdere vormgeving van de voorstellen voor de PGB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic met toelichting - Checken 10 punten pgb-vaardigheid

  Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget? Met deze 10 punten kunt u deze checken. Checken 10 punten pgb-vaardigheid (PDF | 6 pagina's | 250 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor zorgverzekeringsmarkt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie van welvaartsziekten

  De organisatie van preventie van welvaartsziekten staat in geen verhouding tot de ziektelast. Meer effectiviteit en efficiency in de organisatie van preventie van welvaartsziekten begint met versterking van het eigenaarschap bij de landelijke en de lokale overheid en bij zorgverzekeraars.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Minister Kuipers (VWS) reageert op de aanvullende vragen over het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Eerste Kamerleden van de fracties VVD, CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdA, D66, SP, ChristenUnie en PvdD hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg met de eerstelijnscoalitie over de uitvoering van de openbare jaarverantwoording. Kamerbrief over openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie (PDF | 5 pagina's | 210 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek toelating Ibrutinib tot basispakket - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de manier waarop het geneesmiddel Ibrutinib (merknaam: Imbruvica) is toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op