Zoekresultaten  1-10 van de 474 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorgverzekeringenverwijder
 • Kamerbrief over privacywaarborgen materiële controle

  Minister Schippers (VWS) meldt de Tweede Kamer hoe de regeling voor de materiële controle in elkaar zit en welke garanties hierin zijn ingebed om de privacy van de verzekerde te bewaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de waarborgen bij ADL-assistentie in extramurale AWBZ-zorg

  Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de financiering van de ADL-assistentie2 vanuit de AWBZ per 1 januari 2012. De staatssecretaris wil extra waarborgen inbouwen voor bewoners die zijn aangewezen op 24-uurs zorg op afroep. De Eerste Kamer heeft van deze brief een afschrift ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief verbeteren en verbreden toets op het basispakket

  Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) delen hun visie op het verbeteren en verbreden van de toets op het basispakket in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de verdere vormgeving van voorstellen voor het PGB

  Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over het Algemeen Overleg over assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), extra waarborgen rond 24-uurs zorg op afroep en over de verdere vormgeving van de voorstellen voor de PGB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic met toelichting - Toetsing 10 punten pgb-vaardigheid

  Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic met toelichting - Checken 10 punten pgb-vaardigheid

  Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget? Met deze 10 punten kunt u deze checken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor zorgverzekeringsmarkt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie van welvaartsziekten

  De organisatie van preventie van welvaartsziekten staat in geen verhouding tot de ziektelast. Meer effectiviteit en efficiency in de organisatie van preventie van welvaartsziekten begint met versterking van het eigenaarschap bij de landelijke en de lokale overheid en bij zorgverzekeraars.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridisch Advies over het voorstel voor een Verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

  De EHDS Verordening is te verdelen in vier soorten bepalingen. Bepalingen over het primaire gebruik van gezondheidsgegevens, bepalingen over grensoverschrijdende infrastructuur voor primair gebruik van elektronische gezondheidsgegevens, eisen aan systemen voor elektronisch patiëntendossiers en bepalingen over het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sluiskandidaten 1e helft 2023

  Zorginstituut Nederland informeert de overheid en veldpartijen over behandelingen met geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis. Sluiskandidaten zijn nieuwe medicijnen die door de hoge kosten niet meteen vanuit de zorgverzekering worden vergoed.

  Bekijk document gepubliceerd op