Zoekresultaten  1-10 van de 512 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorgverzekeringenverwijder
 • Kamerbrief over privacywaarborgen materiële controle

  Minister Schippers (VWS) meldt de Tweede Kamer hoe de regeling voor de materiële controle in elkaar zit en welke garanties hierin zijn ingebed om de privacy van de verzekerde te bewaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de waarborgen bij ADL-assistentie in extramurale AWBZ-zorg

  Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de financiering van de ADL-assistentie2 vanuit de AWBZ per 1 januari 2012. De staatssecretaris wil extra waarborgen inbouwen voor bewoners die zijn aangewezen op 24-uurs zorg op afroep. De Eerste Kamer heeft van deze brief een afschrift ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic met toelichting - Toetsing 10 punten pgb-vaardigheid

  Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de verdere vormgeving van voorstellen voor het PGB

  Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over het Algemeen Overleg over assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), extra waarborgen rond 24-uurs zorg op afroep en over de verdere vormgeving van de voorstellen voor de PGB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic met toelichting - Checken 10 punten pgb-vaardigheid

  Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget? Met deze 10 punten kunt u deze checken. Checken 10 punten pgb-vaardigheid (PDF | 6 pagina's | 250 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor zorgverzekeringsmarkt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie van welvaartsziekten

  De organisatie van preventie van welvaartsziekten staat in geen verhouding tot de ziektelast. Meer effectiviteit en efficiency in de organisatie van preventie van welvaartsziekten begint met versterking van het eigenaarschap bij de landelijke en de lokale overheid en bij zorgverzekeraars.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Wijzigingsregeling subsidiëring VIPP Babyconnect

  Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de concept Beleidsregel aan over subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect in verband met de verlenging van de looptijd en aanpassing van de subsidiesystematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie subsidieregeling VIPP Babyconnect

  VWS heeft in het kader van het programma Babyconnect KPMG gevraagd een evaluatie uit te voeren van de bijbehorende subsidieregeling VIPP Babyconnect. Doel van het onderzoek is een oordeel te formuleren over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidieregeling VIPP Babyconnect en in hoeverre de regeling doelmatig is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord bij wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Minister Kuipers (VWS) reageert op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022) (36 002). De Eerste Kamerleden van de fracties CDA, D66, GroenLinks, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op