Zoekresultaten  1-10 van de 628 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Waterverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
 • Bijlage 4. Monitoring betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie (toezegging)

  De bijlage rapporteert na 1 jaar over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). De motie ging over de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

  Het doel van het Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen is het bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing tijdens de dreiging op of een feitelijke overstroming in Europees Nederland. Het beoogt te waarborgen dat tijdens een (dreigende) overstromingscrisis zoveel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid, aangevuld met specifieke kennis en expertise benodigd om de (potentiële) gevolgen zoveel als mogelijk te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie

  Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Implementatie verlaagde grenswaarde chroom-6

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de implementatie van maatregelen naar aanleiding van de verlaagde grenswaarde van blootstelling aan chroom-6.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op Defensielocaties periode 1970-2015

  Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Defensie vanwege het ‘Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMS-locaties, chroom-6 en CARC’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Mentale gezondheid van ons allemaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van Aanpak "Beheersing chroom-6 bij Defensie”

  Plan van Aanpak "Beheersing chroom-6 bij Defensie”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Immunisatie tegen RSV in het 1e levensjaar

  Advies van de Gezondheidsraad over immunisatie tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) in het 1e levensjaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad risicoanalyse stralingstoepassingen

  De Nederlandse wet verplicht ondernemers om voorafgaand aan een handeling met ioniserende straling een risicoanalyse uit te laten voeren. Enkele voorbeelden van dat soort handelingen zijn de controle van lasnaden in gasleidingen met gammabronnen en het maken van een röntgenfoto door een dierenarts. Het RIVM heeft daarom een leidraad ontwikkeld waarmee een risicoanalyse kan worden uitgevoerd voor het werken met ioniserende straling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten

  Advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over maximale geluidsniveaus voor openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek.

  Bekijk document gepubliceerd op