Zoekresultaten  1-10 van de 1.072 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Brief Actal administratieve lasten wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Brief van Actal aan minister Bussemaker (OCW) met het advies over de administratieve lasten van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Actal administratieve lasten wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

  Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het advies van Actal over de administratieve lasten van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1 - Wijziging verordening en richtlijn kapitaalvereisten

  Dit pakket aan voorstellen gaat over een aanpassing van de Europese verordening kapitaalvereisten (Verordening Nr 575/2013), de richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 2013/36/EU)  de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Richtlijn 2014/59/EU). Met dit pakket wil de Europese Commissie bijdragen aan de financiële stabiliteit en de financiering van de economie in de nasleep van de COVID-19-crisis waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies verbreding aanwijzigingsbevoegdheid

  Advies van de Raad van State in verband met de introductie van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen uit begrotingsbehandeling 2023 SZW

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen uit de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2023. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over beleidsagenda duurzame financiering

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de beleidsagenda voor duurzame financiering. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie over Stabiliteits- en Groeipact en de Macro-economische Onevenwichtigheidsprocedure

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de Macro-economische Onevenwichtigheidsprocedure (MEOP). Deze mededeling volgt op de evaluatie van de Commissie van het SGP en de MEOP en de consultatiesessies over de eventuele hervorming die zich van oktober 2021 tot de zomer van 2022 hebben voltrokken. Eventuele wetgevende voorstellen worden niet eerder dan in het voorjaar van 2023 verwacht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 december 2022

  Overzicht van onderwerpen die op de agenda staan van de Eurogroep en Ecofinraad op 5 en 6 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op