Zoekresultaten  1-10 van de 106 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Noodzakelijke informatie paragraaf kapitaalgoederen

  In dit document leest u enkele suggesties voor verbetering van de kwaliteit van de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Paragrafen in een duaal bestel

  Hoe kunt u als raadslid of lid van Provinciale Staten méér uit de paragrafen van de begroting en jaarverslag halen?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2023 provincies

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2023 voor provincies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 1 (Versterken Rechtsstaat)

  Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de opzet en de vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 1 (‘Versterken rechtsstaat’) van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties en BES-fonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (verslagjaar 2015)

  Iv3 informatievoorschrift voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voor verslagjaar 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Improven Uniform Control Framework

  Handreiking voor het ontwikkelen van interne controle frameworks bij gemeenten en provincies. Het document geeft gemeenten en provincies op hoofdlijnen inzicht in hoe ze kunnen nadenken over het voor hen meest passende interne controleraamwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

  Minister Knops reageert op vragen en opmerkingen over de wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden

  In deze handreiking wordt in zes stappen beschreven hoe decentrale overheden tot een keuze voor een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm kunnen komen. Deze samenvatting is in het bijzonder bedoeld voor raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en commissarissen van de Koning die geconfronteerd worden met vraagstukken rond de keuze tussen publiek- en privaatrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift 2021 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voor het verslagjaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2021 provincies

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2021 voor provincies.

  Bekijk document gepubliceerd op